{index_ob_css}{index_ob_js}
Powróć do: Dla Mieszkańca

Kultura

Dostęp do dóbr i usług prowadzonych przez instytucje oraz organizacje funkcjonujące w obszarze kultury mogą istotnie wpływać na jakość życia mieszkańców i poziom rozwoju społecznego w danej gminie. Takie organizacje pozwalają rozbudzać zainteresowania kulturalne lokalnej społeczności, organizują imprezy i zajęcia kulturalne. 

W Gminie Miasto Sochaczew nad poprawnym funkcjonowaniem strefy kultury pieczę sprawuje Referat Kultury i Turystyki w Wydziale Sekretarza Urzędu Miasta w Sochaczewie.

Collage zdjęć prezentujących wydarzenia kulturalne w Sochaczewie - koncerty w amfiteatrze

Miejskie wydarzenia o charakterze kulturalnym i rozrywkowym:

- Dni Sochaczewa – Święto Mieszkańców Sochaczewa;

- Miejski Dzień Dziecka „W krainie przygód”;

- Sochaczewski Festiwal Folklorystyczny;

- Sochaczewski Festiwal Jazzowy;

- Godzina W - rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego;

- Pokazy historyczne w Parku im. F. Chopina;

- Przewodnik na wzgórzu zamkowym;

- Cykl wystaw lokalnych artystów pn. „Okno Sztuki” w parkach miejskich 

- Hejnał Sochaczewa na wzgórzu zamkowym;

- Letnie koncerty plenerowe w parkach miejskich 

- Koncerty w Amfiteatrze

- Kino Plenerowe na Plaży Miejskiej;

- Piknik Wojskowy;

- Event historyczny „W obozie generała Szembeka”

- Inauguracja Sezonu Artystycznego SCK;

- Festiwal Sochaczewskiej Cebuli;

- Realizacja programu edukacji artystycznej „Strefa Dziecięcej Kreatywności - Artystyczne Kramnice”;

- Uroczystości związane z obchodami  rocznicy Bitwy nad Bzurą;

- Uroczystość związana z obchodami Święta Odzyskania Niepodległości;

- Mikołajki Miejskie.

 

INSTYTUCJE KULTURY:

5-SCK   Sochaczewskie Centrum Kultury – podstawową działalnością instytucji jest praca w dziedzinie animacji społeczno-kulturalnej, z której chętnie korzystają dzieci, młodzież, dorośli oraz seniorzy z terenu miasta i powiatu sochaczewskiego. SCK zaprasza do współpracy zarówno tych, którzy pragną kształcić się pod okiem instruktorów, jak i tych, którzy chcą współpracować i wspólnie realizować pomysły upowszechniającą sztukę. Główna siedziba mieści się przy ul. 15 Sierpnia 83, a ze względu na specyfikę miasta położonego wzdłuż rzeki Bzury i w celu umożliwienia mieszkańcom korzystania z zasobów kulturalnych, oddano do użytku publicznego dodatkowo dwa obiekty znajdujące się w strategicznych punktach miasta: przy ul. F. Chopina 101 oraz przy ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 5. Od 2021 roku Sochaczewskie Centrum Kultury posiada czwartą lokalizację – amfiteatr, mieszczący się przy ul. Podzamcze 6.

 

7-MZSiPBnB  Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą – najokazalsze w Polsce muzeum jednej bitwy. Jego zbiór to największa kolekcja broni, ekwipunku, umundurowania i innych pamiątek z Kampanii 1939 roku w Polsce, prezentowane na stałej wystawie „Pole Bitwy 1939-1945”. Wystawa główna obejmuje historię ziemi sochaczewskiej, a także tematykę całej II Wojny Światowej dodatkowo eksponowanej na wystawie plenerowej na dziedzińcu muzeum. W salach wystawienniczych cyklicznie prezentowane są wystawy czasowe, na których podziwiać można m.in. malarstwo, rękodzieło czy rzeźbę polskiej sztuki współczesnej, etnografię świata i Polski.

 

6-MBP Miejska Biblioteka Publiczna w Sochaczewie – miejska biblioteka prowadzi zbiór pozycji książkowych i prasowych,  umożliwia ich wypożyczenie lub dostęp do wybranych pozycji na miejscu. Miejska Biblioteka Publiczna w Sochaczewie przystąpiła do Legimi – bazy 60 000 e-booków. Można z nich korzystać na smartfonach, czytnikach, tabletach i komputerach. Uczestniczy w programie Academica, czyli Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych, w której znajdują się ponad dwa miliony zdigitalizowanych dokumentów z zasobów Biblioteki Narodowej. Centralna wypożyczalnia dla dorosłych i młodzieży oraz czytelnia mieści się w kramnicach miejskich. W tej samej lokalizacji znajduje się oddział dla dzieci nr 1, filia nr 2 z oddziałem dla dzieci nr 2 znajduje się w dzielnicy Chodaków, a filia nr 3 w Boryszewie. 

 

 stacja_muzeum  Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie – otwarte 6 września 1986 r. Jednostka powstała jako oddział Muzeum Kolejnictwa w Warszawie w oparciu o tabor, budynki, infrastrukturę oraz w dużym stopniu załogę zlikwidowanej 30 listopada 1984 roku Sochaczewskiej Kolei Dojazdowej. Muzeum Kolei Wąskotorowej jest jednym z niewielu miejsc w Europie, gdzie znajduje się zespół wąskotorowych pojazdów szynowych w tak dużej liczbie. Placówka gromadzi największy zbiór tego typu taboru na Starym Kontynencie.

 

 9-PSM Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. F. Chopina w Sochaczewie –pełni funkcję organizatora i animatora życia muzycznego nie tylko w środowisku lokalnym, ale także na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej. Organizuje koncerty solistyczne, a także występy zespołów szkolnych.  Obok zespołów kameralnych istnieje chór I i II st., mała orkiestra smyczkowa, orkiestra kameralna, orkiestra dęta oraz big-band. Sochaczewska szkoła muzyczna jest organizatorem 8 festiwali muzycznych, z których Międzynarodowy Festiwal Chopinowski na Mazowszu odbywa się od ponad 30 lat.