Czwartek, 30 maja 2024
Imieniny: Joanna, Feliks, Ferdynand
pochmurno
26°C

Programy

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH


Spośród problemów społecznych, jakie występują w Gminie Miasto Sochaczew, problemy związane z alkoholem mają szczególne znaczenie. Konsumpcja alkoholu ma istotny wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne osób borykających się z tym problem jak również i ich rodzin. 
Nadużywanie alkoholu powoduje wiele szkód społecznych, takich jak: zakłócenia bezpieczeństwa publicznego, przestępczość, wypadki samochodowe, przemoc w rodzinie, ubóstwo i bezrobocie. Dlatego też działania w zakresie zapobiegania i rozwiązywania problemów alkoholowych są w mieście przedmiotem szczególnej troski.
Gmina Miasto Sochaczew, na mocy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, posiada kompetencje do rozwiązywania problemów alkoholowych w społeczności lokalnej.


Kluczowym aktem prawnym jest „Gminny  program  profilaktyki  i  rozwiązywania problemów  alkoholowych  oraz  przeciwdziałania  narkomanii  dla  Miasta Sochaczewa  na  lata 2022-2025”, uchwalany corocznie przez radę miasta, stanowiący zarazem część strategii rozwiązywania problemów społecznych na terenie Gminy Miasto Sochaczew.

PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII

Narkotyki to problem społeczny. Mitem jest, że uzależnienie od nich dotyczy ludzi bezdomnych, mieszkających „na ulicy”, którym w życiu się nie ułożyło. Narkomanem może zostać każdy z nas. Uzależnienie od narkotyków to choroba i jak większość chorób, może dotknąć każdego. Nie jest łatwo rozpoznać, że ktoś ma problem z narkotykami. Osoba uzależniona rzadko kiedy przyzna się do choroby. Ważne jest aby dostrzec oznaki uzależnienia, odpowiednio i umiejętnie zareagować i potrafić pomóc.
Problem używania nielegalnych substancji psychoaktywnych i konsekwencji z tym faktem związanych dotyczy większości społeczeństw. 
Podstawą prawną działań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii jest ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii. Określa ona szczegółowe zadania do realizacji. Samorząd Gminy Miasto Sochaczew realizuje je na podstawie opracowanego „Gminnego  programu  profilaktyki  i  rozwiązywania problemów  alkoholowych  oraz  przeciwdziałania  narkomanii  dla  Miasta Sochaczewa  na  lata 2022-2025”.

 

PROMOCJA I PROFILAKTYKA ZDROWIA

Zdrowie według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) to stan dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego, społecznego i duchowego, a nie tylko brak choroby lub niepełnosprawności. Zdrowie jest również wartością, dzięki której jednostka lub grupa może realizować swoje aspiracje. Zdrowie jest zasobem, czyli bogactwem dla społeczeństwa, gwarantującym jego rozwój społeczny i ekonomiczny. Tylko zdrowe społeczeństwo może tworzyć dobra materialne i kulturowe oraz rozwijać się. Wreszcie, zdrowie jest środkiem 
do osiągnięcia lepszej jakości życia, przez którą należy rozumieć sprawne funkcjonowanie do później starości, większą wydajność pracy i satysfakcję z życia. W związku z powyższym, we wszystkich okresach życia zdrowie należy chronić, czyli zapobiegać chorobom, doskonalić je, zwiększać jego potencjał oraz przywracać je, gdy pojawi się choroba.

Gmina Miasto Sochaczew od wielu lat realizuje przedsięwzięcia zmierzające do poprawy zdrowia i jakości życia mieszkańców oraz równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej. Obejmują one w szczególności: promocję zdrowia i profilaktykę mającą na celu tworzenie warunków sprzyjających zdrowiu, wdrażanie programów zdrowotnych wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców miasta oraz edukację zdrowotną zmierzającą do zaznajomienia mieszkańców z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia i ich skutkami.

W celu kontynuacji podjętych działań na rzecz zaspokajania potrzeb zdrowotnych społeczności został opracowany Miejski Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia na lata 2021-2025.

Pliki do pobrania:

DO GÓRY

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.