Czwartek, 30 maja 2024
Imieniny: Joanna, Feliks, Ferdynand
deszcz
20°C
Powróć do: Urząd Miejski

Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych (RF)

Kontakt:
Adres: ul. 1 Maja 16, 96-500 Sochaczew
Tel.: 46 8622730, 8622235, 8622275
Fax.: 46 8622602    
 
Godziny przyjęć:

W poniedziałki: 8.00 - 17.00

Od wtorku do piątku: 8.00 - 16.00 
 

Kierownictwo:
Naczelnik Wydziału: Małgorzata Przybylska, pok. 428, tel. w. 393, e-mail: malgorzata.przybylska@sochaczew.pl
 
 
Pracownicy:
Specjalista - Marta Jurzyk, pok. 405, tel. w. 436, e-mail: marta.jurzyk@sochaczew.pl
Specjalista - Magdalena Pytkowska, pok. 405, tel. w. 436, e-mail: magdalena.pytkowska@sochaczew.pl
Główny Specjalista - Anna Smolińska, pok. 405, tel. w. 326, e-mail: anna.smolinska@sochaczew.pl
Referent - Beata Woźnicka, pok. 425, tel. w. 307, e-mail beata.woznicka@sochaczew.pl
 
 
Kompetencje i zadania: 
I. W zakresie strategii i rozwoju Miasta:
1. Opracowywanie i aktualizacja Strategii Rozwoju Miasta oraz przygotowywanie programów i planów dotyczących rozwoju społeczno-gospodarczego miasta.
2. Formułowanie we współpracy z komórkami organizacyjnymi Urzędu i jednostkami organizacyjnymi Miasta koncepcji w zakresie sposobu realizacji strategii i rozwoju Miasta.
3. Monitorowanie realizacji Strategii Rozwoju Miasta i inicjowanie jej zmian.
4. Inicjowanie i wspieranie nowych przedsięwzięc i inicjatyw gospodarczych oraz współdziałanie w tym zakresie z podmiotami gospodarczymi działającymi na terenie Miasta.
5. Współdziałanie z komórkami organizacyjnymi w zakresie inicjowania i koordynowania działań wskazanych w strategii rozwoju Miasta.
6. Organizowanie i koordynowanie całokształtu przedsięwzięć służących rozwojowi miasta, przy współdziałaniu z komórkami organizacyjnymi Urzędu i jednostkami organizacyjnymi Miasta.
7. Tworzenie banku informacji o stanie gospodarczym miasta, podmiotach gospodarczych, oraz projektowanych zamierzeniach gospodarczych.


II. W zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych:
1. Analiza realnych możliwości pozyskiwania przez Miasto środków finansowych z funduszy zewnętrznych, oraz informowanie Burmistrza i kierujących komórkami organizacyjnymi Urzędu o istniejących możliwościach, programach, terminach aplikowania, wytycznych jednostek zarządzających, wdrażających w tym zakresie.
2. Inicjowanie i koordynacja działań związanych z pozyskiwaniem finansowych środków pozabudżetowych przez Miasta, ze szczególnym uwzględnieniem funduszy europejskich.
3. Gromadzenie danych niezbędnych do właściwego opracowania wniosków aplikacyjnych, w tym:
- danych charakteryzujących rozwój Miasta,
- założeń społeczno-gospodarczych oraz założeń budżetu,
- programów inwestycyjnych.
4. Pozyskiwanie środków pomocowych oraz innych funduszy pozabudżetowych na realizację projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych oraz z zakresu współpracy międzynarodowej.
5. Współpraca z instytucjami europejskimi, administracją samorządową oraz rządową, instytucjami zarządzającymi, pośredniczącymi i wdrażającymi dla programów finansowanych z funduszy europejskich, w ramach przygotowania, realizacji i rozliczenia projektów europejskich oraz efektywnego wykorzystania szans rozwojowych.
6.Współpraca z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi Urzędu i jednostkami organizacyjnymi Miasta w zakresie koordynacji działań związanych z przygotowywaniem dokumentów aplikacyjnych w celu pozyskiwania zewnętrznych żródeł finansowania zadań Miasta.
7. Opracowywanie wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie projektów przeznaczonych do realizacji w Urzędzie.
8. Współpraca przy realizacji projektów wdrażanych przez właściwe komórki organizacyjne Urzędu i jednostki organizacyjne Miasta.
9. Koordynacja i nadzorowanie pracy zespołów powołanych przez Burmistrza do przygotowania, wdrażania i rozliczania projektów współfinansowanych z funduszy europejskich.
10. Monitorowanie projektów realizowanych w ramach funduszy zewnętrznych w ścisłej współpracy z wydziałami  merytorycznie odpowiedzialnymi za realizację projektów.
11. Monitorowanie i realizacja procesu sprawozdawczości do instytucji krajowych i europejskich w zakresie  realizowanych przez Miasto projektów.
12. Nadzór nad rozliczaniem finansowym projektów, w tym nad przygotowywaniem i weryfikacją wniosków o płatność.
13. Opracowywanie analiz efektywności realizowanych projektów, przygotowywanie wniosków o płatność dla projektów realizowanych z funduszy zewnętrznych przy współpracy z wydziałami merytorycznie odpowiedzialnymi za ich realizację i wydziałem finansowym Urzędu.
14. Inicjowanie współpracy z lokalnymi organizacjami społeczno-gospodarczymi w zakresie pozyskiwania środków z funduszy zewnętrznych.


III. Wykonywanie innych zadań związanych z zakresem działania Wydziału.

IV. W zakresie obsługi inwestora:

1. Nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów z potencjalnymi inwestorami krajowymi i zagranicznymi.

2. Zapewnienie i udzielanie informacji o warunkach inwestowania w mieście, w tym o: warunkach architektoniczno – urbanistycznych – we współpracy z Wydziałem Gospodarki Przestrzennej i Architektury, o rynku nieruchomości i potencjalnych lokalizacjach inwestycji – we współpracy z Wydziałem Mienia i Nadzoru Właścicielskiego.

3. Przygotowywanie i promocja materiałów marketingowych miasta skierowanych do potencjalnych inwestorów krajowych i zagranicznych, w tym ofert inwestycyjnych, stanowiących propozycje lokalizacji inwestycji kluczowych dla Miasta oraz uczestnictwo  w branżowych imprezach: konferencjach, targach, misjach gospodarczych.

4. Świadczenie inwestorowi pomocy w zakresie nawiązywania współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami.

V. W zakresie działalności gospodarczej:

1. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z Centralną Ewidencją i Informacją  o Działalności Gospodarczej.
2. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z ewidencją działalności gospodarczej (wydawanie zaświadczeń i potwierdzeń dokumentów z archiwum EDG).
3. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z udzieleniem licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką, tj.:
- prowadzenie postępowania w celu wydania licencji,
- wydawanie licencji i ich promes, wypisów z treści licencji, zmian, zaświadczeń i innych decyzji oraz postanowień,
- prowadzenie korespondencji dotyczącej licencji.


VI. W zakresie aktywizacji zawodowej:

1. Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy i innymi jednostkami bądź organizacjami pozarządowymi zajmującymi się aktywizacją zawodową na terenie miasta, obejmujaca w szczególności przeciwdziałanie bezrobociu poprzez zapewnienie mieszkańcom powszechnego dostępu do wszechstronnej wiedzy i informacji dotyczącej zagadnień rynku pracy, szkoleń, podejmowania i prowadzenia działaności gospodarczej, a także do pełnego zakresu usług teleinformatycznych.

2. Tworzenie mieszkańcom miasta warunków do nabycia umiejętności korzystania  z nowych technologii informatycznych dla efektywnego poruszania się po rynku pracy, zdobywania informacji o możliwości kształcenia, a także korzystania z różnych form pomocy oferowanych przez Powiatowy Urząd Pracy.

3. Pomoc dla osób pozostających bez pracy, doradztwo w zakresie przekwalifikowania zawodowego i pobudzenia osób bezrobotnych.

4. Umożliwienie korzystania z poradnictwa ekonomicznego i prawnego, także w zakresie rozpoczynania działalności gospodarczej, kształtowania własnego wizerunku i autoprezentacji w czasie rozmów kwalifikacyjnych.

5. Aktywizacja pracodawców na rzecz tworzenia Internetowej Bazy Ofert Pracy.

6. Integrowanie lokalnego środowiska z regionem i krajem.

7. Integrowanie środowiska przedsiębiorców z młodzieżą wkraczającą  na rynek pracy.

8. Tworzenie podstaw społeczeństwa informacyjnego.

9. Świadczenie usług w zakresie:

udostępniania informacji istniejącej w sieci Internet;
umieszczania w sieci własnych informacji;          
obsługi biurowej;
organizowania kursów, szkoleń i konferencji;
pomocy technicznej dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą.


VII. Analizowanie i diagnozowanie zjawisk społecznych i gospodarczych występujących na obszarze Miasta i gmin sąsiedzkich.

VIII. Promocja gospodarcza, przygotowywanie i kolportaż oferty inwestycyjnej Miasta.

IX. Wykonywanie innych zadań związanych z zakresem działania Wydziału.

DO GÓRY

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.