Czwartek, 30 maja 2024
Imieniny: Joanna, Feliks, Ferdynand
deszcz
20°C

Lokale socjalne

Ogólne zasady przydzielania lokali  z mieszkaniowego zasobu miasta Sochaczew

Rodzinom niewydolnym finansowo, które nie są w stanie samodzielnie wynająć lokalu na wolnym rynku pomocy udziela Gmina Miasto Sochaczew.

Zasady przydziału mieszkań i kryteria, jakie musi spełnić rodzina ubiegająca się o przyznanie lokalu komunalnego określone zostały w Uchwale Nr XIII/132/19 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 20.12.2019 r.

Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego  umowy najmu lokali komunalnych mogą zostać zawarte:

1. Na czas nieoznaczony – w przypadku, gdy średni dochód gospodarstwa domowego ( z ostatnich 3 miesięcy) przypadający na członka rodziny wynosi:
- w rodzinie jednoosobowej 100% - 140% najniższej emerytury (obecnie 1200 zł-1680 zł);
- w rodzinie wieloosobowej 75% - 100% najniżej emerytury (obecnie 900 zł -1200 zł);
2. na czas oznaczony do 1 roku (najem socjalny) - w przypadku, gdy średni dochód gospodarstwa domowego ( z ostatnich 3 miesięcy) przypadający na członka rodziny wynosi:
- w rodzinie jednoosobowej do 100% najniższej emerytury ( obecnie do 1200 zł)
- w rodzinie wieloosobowej do 75% najniżej emerytury (obecnie do 900 zł);
Ponadto najem socjalny zapewniany jest na podstawie wyroków eksmisji, w których sąd przyznał osobom eksmitowanym takie prawo.

Na czas 1 – 6 miesięcy pomieszczenie tymczasowe – w przypadku, gdy w wyroku eksmisji sąd nie przyznał osobom eksmitowanym prawa do najmu socjalnego.
O lokal komunalny mogą ubiegać się osoby pozostające w szczególnie trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej: o niskich dochodach i trudnych warunkach mieszkaniowych, bezdomni, osoby opuszczające domy dziecka i inne placówki opiekuńczo - wychowawcze oraz rodziny zastępcze, osoby zamieszkujące w lokalach, które nie są przeznaczone na stały pobyt ludzi, osoby, które zostały pozbawione lokalu mieszkalnego w wyniku klęski żywiołowej, katastrofy budowlanej, pożaru lub innych zdarzeń losowych.

W celu weryfikacji uprawnień do umieszczenia na liście oczekujących na przydział lokalu należy złożyć wniosek wraz z wymaganymi załącznikami.

Druk wniosku do pobrania poniżej.

Do wniosku winny być załączone: wypełniona deklaracja o wysokości dochodów, oświadczenie o stanie majątkowym, oświadczenie o braku tytułu prawnego do innego lokalu, dokumenty poświadczające uzyskane dochody z okresu 3 m-cy, dokument potwierdzający rozliczenie podatku dochodowego w Urzędzie Skarbowym w Sochaczewie ze wskazaniem miejsca zamieszkania w Sochaczewie. Definicja dochodu znajduje się w pouczeniu do wniosku oraz w załączniku - wzór zaświadczenia dla pracodawcy.

Jeżeli wnioskodawca spełnia warunki do ubiegania się o mieszkanie komunalne zostaje wstępnie zakwalifikowany do umieszczenia na liście oczekujących. Ostateczna decyzja podjęta zostaje po wydaniu pozytywnej opinii Społecznej Komisji Mieszkaniowej. Często wymaga to sprawdzenia warunków mieszkaniowych w miejscu zamieszkania rodziny.  

Projekt listy opracowywany jest do końca lutego, a lista ostateczna do 31 marca każdego roku na podstawie wniosków złożonych do 31 grudnia roku poprzedniego.

Osoba umieszczona na liście oczekujących obowiązana jest w każdym roku w IV kwartale ponowić wniosek w celu weryfikacji uprawnień do umieszczenia na liście na rok następny.

Przydziały lokali następują w kolejności na liście (wg daty złożenia wniosków), z uwzględnieniem prawa pierwszeństwa określonego w w/w uchwale.

Najem socjalny, po upływie 1 roku może zostać przedłużony na kolejny okres, jeżeli najemca nadal pozostaje w sytuacji uzasadniającej zawarcie takiej umowy ( spełnia kryteria dochodowe i nie zalega z płatnością za lokal). Najem socjalny ma zapobiegać bezdomności osób, które z powodu eksmisji zostały pozbawione prawa do mieszkania, a w dłuższej perspektywie czasu zapewnić takie prawo jedynie najuboższym mieszkańcom gminy. Rodziny, których sytuacja materialna uległa poprawie muszą zaspokoić potrzeby mieszkaniowe we własnym zakresie.

Wszelkich informacji w powyższych sprawach udziela Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego – tel. 46 8622235 w. 311, 356, 372. 603 410 114.

Pliki do pobrania:

Wniosek o najem lokalu
Format: docx, 46.49 kB
DO GÓRY

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.