Czwartek, 30 maja 2024
Imieniny: Joanna, Feliks, Ferdynand
deszcz
23°C
Powróć do: Rodzic

Dowożenie

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych

Rodzice dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie miasta Sochaczew mogą korzystać z dowozu dzieci do placówek oświatowych.    

Zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz.U.20203.900) obowiązkiem gminy jest:
1) zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127 kształcenie specjalne, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia;
2) zapewnienie dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki ust. 17, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:
a) 24. rok życia – w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,
b) 25. rok życia – w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. 

Zgodnie z Art. 32 ust. 6 ww. ustawy:
Obowiązkiem gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 wychowanie przedszkolne ust. 2 bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego.                                        

Dowóz dziecka niepełnosprawnego zorganizowany przez rodzica

Rodzice mogą indywidualnie dowozić swoje dziecko do placówki oświatowej. Powierzenie ww. zadania następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy rodzicem a Burmistrzem Miasta Sochaczew. Umowa zawierana jest na rok szkolny, a okres obowiązywania liczony jest od dnia podpisania umowy.
Podstawą zwrotu kosztów jest oświadczenie, które stanowi podstawę do wypłaty ryczałtu za dowóz dziecka. Oświadczenie powinno być składane przez rodzica/opiekuna za każdy miesiąc dowozu, nie później niż do 10 dnia następnego miesiąca.
Wniosek o zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego powinien zostać złożony najpóźniej do 20 sierpnia każdego roku. Wnioski, które wpłyną po tym terminie będą rozpatrywane w możliwie najszybszym czasie i będą obejmowały zwrot kosztów od dnia podpisania umowy.

Zwrot kosztów dowożenia dokonywany jest w oparciu o art. 39a ustawy Prawo oświatowe, który reguluje zasady zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych.

Rodzice zainteresowani tą formą dowozu powinni złożyć następujące dokumenty:

- wniosek o zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego

- kserokopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
- zaświadczenie z placówki oświatowej, do której uczęszcza dziecko


Dowóz dziecka niepełnosprawnego autobusem PKS do Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie

Rodzice niepełnosprawnego dziecka mogą skorzystać z zorganizowanego przez PKS dowozu dzieci do Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie. Przewóz dziecka odbywał się będzie na podstawie wydanego biletu miesięcznego. Powierzenie ww. zadania następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy rodzicem a Burmistrzem Miasta Sochaczew. Umowa zawierana jest na rok szkolny, a okres obowiązywania liczony jest od dnia podpisania umowy.

Wniosek o powierzenie transportu powinien zostać złożony najpóźniej do 20 sierpnia każdego roku. Wnioski, które wpłyną po tym terminie będą rozpatrywane w możliwie najszybszym czasie i będą obejmowały zwrot kosztów od dnia podpisania umowy.

Rodzice zainteresowani tą formą dowozu powinni złożyć następujące dokumenty:

- wniosek o zwrot kosztów zakupu biletu miesięcznego dla ucznia niepełnosprawnego

- kserokopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
- zaświadczenie z placówki oświatowej, do której uczęszcza dziecko.
W pozostałych przypadkach z wnioskiem o zorganizowanie dowozu ucznia niepełnosprawnego do placówek oświatowych należy zwrócić się do Burmistrza Miasta w terminie do 30 czerwca każdego roku.

DO GÓRY

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.