Poniedziałek, 27 maja 2024
Imieniny: Juliusz, Magdalena, Jan
pochmurno
27°C

Wyniki otwartych konkursów

 

 

ZARZĄDZENIE NR 101.2024

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW 

z dnia 26 kwietnia 2024 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - organizacja projektów sportowo rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych”

Zarządzenie_Nr_101-2024 

Ogłoszenie_Nr_101-2024 


ZARZĄDZENIE NR 100.2024

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW 

z dnia 26 kwietnia 2024 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży pn. Programy profilaktyczne – przeciwdziałanie uzależnieniom od alkoholu i patologiom społecznym - „Organizowanie półkolonii letnich w okresie wakacji dla dzieci i młodzieży z Sochaczewa”

Zarządzenie_Nr_100-2024

Ogłoszenie_Nr_100-2024 


ZARZĄDZENIE NR 99.2024

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW 

z dnia 26 kwietnia 2024 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. Programy profilaktyczne – przeciwdziałanie uzależnieniom od alkoholu i patologiom społecznym - „Organizowanie cyklu otwartych turniejów, zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży z Sochaczewa w okresie wakacji”

Zarządzenie_Nr_99-2024 

Ogłoszenie_Nr_99-2024 


ZARZĄDZENIE NR 98.2024

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW 

z dnia 26 kwietnia 2024 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży pn. Programy profilaktyczne – przeciwdziałanie uzależnieniom od narkotyków i patologiom społecznym - „Organizowanie obozów dla dzieci i młodzieży z Sochaczewa”

Zarządzenie_Nr_98-2024 

Ogłoszenie_Nr_98-2024 


ZARZĄDZENIE NR 93.2024

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW 

z dnia 23 kwietnia 2024 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. Programy profilaktyczne – przeciwdziałanie uzależnieniom od alkoholu i patologiom społecznym - „Realizacja programów i projektów kulturalnych, jako alternatywa w podejmowaniu zachowań ryzykownych”

Zarządzenie_Nr_93-2024 

Ogłoszenie_Nr_93-2024 


ZARZĄDZENIE NR 92.2024

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW 

z dnia 23 kwietnia 2024 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej obywatelskiej i kulturowej pn. „Przygotowanie i organizacja przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym oraz promocyjnym upamiętniających ważne wydarzenia historyczne związane z Sochaczewem”

Zarządzenie_Nr_92-2024 

Ogłoszenie_Nr_92-2024 


ZARZĄDZENIE NR 77.2024

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW 

z dnia 3 kwietnia 2024 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym pn. Programy profilaktyczne - przeciwdziałanie uzależnieniom od narkotyków i patologiom społecznym – „Realizacja programów – profilaktycznych nt. zagrożeń wynikających z używania tzw. dopalaczy, na terenie sochaczewskich szkół”

Zarządzenie_Nr_77-2024 

Ogłoszenie_Nr_77-2024 

 


ZARZĄDZENIE NR 76.2024

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW 

z dnia 3 kwietnia 2024 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: turystyki i krajoznawstwa pn. „Organizacja wydarzeń i atrakcji turystycznych wpisujących się w produkt turystyczny „Mała Ojczyzna Chopina” wpływających na zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rozwój dziedzictwa kulturowego Sochaczewa”

Zarzadzenie_Nr_76-2024 

Ogłoszenie_Nr_76-2024 

 


ZARZĄDZENIE NR 75.2024

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW 

z dnia 3 kwietnia 2024 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób pn. „Prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym - Organizacja wydarzenia „Niepełnosprawni są wśród nas” ze szczególnym uwzględnieniem Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych”

Zarządzenie_Nr_75-2024 

Ogłoszenie_Nr_75-2024 

 


ZARZĄDZENIE NR 74.2024

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW 

z dnia 3 kwietnia 2024 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pn. „Prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym – Cykl prelekcji związanych z tematyką dotyczącą osób w wieku emerytalnym”

Zarządzenie_Nr_74-2024 

Ogłoszenie_Nr_74-2024 

 


ZARZĄDZENIE NR 73.2024

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW 

z dnia 3 kwietnia 2024 r.

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „Wspieranie rodziny i pieczy zastępczej poprzez prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży”

Zarządzenie_Nr_73-2024 

 


ZARZĄDZENIE NR 71.2024

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW 

z dnia 29 marca 2024 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Programy profilaktyczne - przeciwdziałanie uzależnieniom od narkotyków i patologiom społecznym - „Realizacja wydarzeń kulturalnych”

Zarządzenie_Nr_71-2024 

Ogłoszenie_wyników


ZARZĄDZENIE NR 70.2024

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW 

z dnia 29 marca 2024 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania pn. „Programy profilaktyczne – przeciwdziałanie uzależnieniom od narkotyków i patologiom społecznym - „Międzypokoleniowy Inkubator Kultury” - realizacja projektów w zakresie edukacji kulturalnej”

Zarządzenie_Nr_70-2024 

Ogłoszenie_wyników


ZARZĄDZENIE NR  42.2024

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW 

z dnia 20 lutego 2024 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu na realizację zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Miasta Sochaczew

Tytuł zadania: Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi piłki nożnej

Zarządzenie nr 42.2024

Ogłoszenie wyników


 

ZARZĄDZENIE NR  35.2024

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW 

z dnia 20 lutego 2024 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu na realizację zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Miasta Sochaczew

Tytuł zadania: Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi dyscyplin sportowych tj. judo, pływanie i sporty wodne, koszykówka, sporty walki i inne dyscypliny

Zarządzenie nr 35.2024

Ogłoszenie wyników


 

ZARZĄDZENIE NR  34.2024

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW 

z dnia 20 lutego 2024 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu na realizację zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Miasta Sochaczew

Tytuł zadania: Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi tenisa stołowego

Zarządzenie nr 34.2024

Ogłoszenie wyników


 

ZARZĄDZENIE NR  33.2024

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW 

z dnia 20 lutego 2024 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu na realizację zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Miasta Sochaczew

Tytuł zadania: Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi rugby

Zarządzenie nr 33.2024

Ogłoszenie wyników


 

ZARZĄDZENIE NR  218.2023

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW 

z dnia 25 lipca 2023 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu na realizację zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Miasta Sochaczew

Tytuł zadania: Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi rugby

Zarządzenie Nr 218.2023

Ogłoszenie wyników

 


ZARZĄDZENIE NR  191.2023

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW 

z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu na realizację zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Miasta Sochaczew

Tytuł zadania: Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi dyscyplin sportowych tj. judo, pływanie i sporty wodne, koszykówka, sporty walki i inne dyscypliny

Zarządzenie nr 191.2023

Ogłoszenie wyników


 

ZARZĄDZENIE NR  190.2023

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW 

z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu na realizację zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Miasta Sochaczew

Tytuł zadania: Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi tenisa stołowego

Zarządzenie nr 190.2023

Ogłoszenie wyników


 

ZARZĄDZENIE NR  189.2023

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW 

z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu na realizację zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Miasta Sochaczew

Tytuł zadania: Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi piłki nożnej

Zarządzenie nr 189.2023

Ogłoszenie wyników


 

ZARZĄDZENIE NR 184.2023

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW 

z dnia 27 czerwca 2023 r.

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu na realizację zadania z zakresu sportu 
na terenie Gminy Miasta Sochaczew

Tytuł zadania: Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi rugby

Zarządzenie nr 184.2023


 

ZARZĄDZENIE NR 183.2023

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW 

z dnia 27 czerwca 2023 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. Programy profilaktyczne – przeciwdziałanie uzależnieniom od alkoholu i patologiom społecznym - „Aktywnie nad Bzurą”

Zarządzenie nr 183.2023 

Ogłoszenie wyników 


 

ZARZĄDZENIE NR 182.2023

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW 

z dnia 27 czerwca 2023 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. Programy profilaktyczne – przeciwdziałanie uzależnieniom od alkoholu i patologiom społecznym - „Organizowanie cyklu otwartych turniejów, zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży z Sochaczewa w okresie wakacji”

Zarządzenie nr 182.2023 

Ogłoszenie wyników 


 

ZARZĄDZENIE NR 181.2023

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW 

z dnia 27 czerwca 2023 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży pn. Programy profilaktyczne – przeciwdziałanie uzależnieniom od alkoholu i patologiom społecznym - „Organizowanie półkolonii letnich w okresie wakacji dla dzieci i młodzieży z Sochaczewa”

Zarządzenie nr 181.2023

Ogłoszenie wyników


 

ZARZĄDZENIE NR 180.2023

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW 

z dnia 27 czerwca 2023 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. Programy profilaktyczne - przeciwdziałanie uzależnieniom od narkotyków i patologiom społecznym - „Realizacja programów - profilaktycznych nt. zagrożeń wynikających z używania tzw. dopalaczy, na terenie sochaczewskich szkół”

Zarządzenie nr 180.2023 

Ogłoszenie wyników


 

ZARZĄDZENIE NR 179.2023

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW 

z dnia 27 czerwca 2023 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży pn. Programy profilaktyczne – przeciwdziałanie uzależnieniom od narkotyków i patologiom społecznym - „Organizowanie obozów dla dzieci i młodzieży z Sochaczewa”

Zarządzenie nr 179.2023

 Ogłoszenie wyników 

DO GÓRY

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.