Poniedziałek, 22 kwietnia 2024
Imieniny: Kaja, Leon, Łukasz
pochmurno
5°C
Powróć do: Urząd Miejski

Referat Kultury i Turystyki (KT)

Kontakt:

Urząd Miejski

Adres: ul. 1 Maja 16, 96-500 Sochaczew

Tel.: 46 8622235

Fax.: 46 8622602

 
Godziny przyjęć:

Od poniedziałku do piątku: 8.00 - 16.00

 
Kierownictwo: 


Katarzyna Orlińska, pok. 325, wew. 433

Tel.: 46 8622730

e-mail: katarzyna.orlinska@sochaczew.pl

 
Pracownicy:

Inspektor: Joanna Zielke, pok. 325, tel. w. 430, e-mail: joanna.zielke@sochaczew.pl

Inspektor: Paulina Labus, pok. 325, rel. w. 360, e-mail: paulina.labus@sochaczew.pl

 
Kompetencje i zadania:

1. W zakresie promocji i inicjatyw gospodarczych: 

1) współdziałanie przy sporządzaniu wieloletnich i rocznych programów inwestycyjnych miasta,

2) współdziałanie przy planowaniu strategicznym rozwoju miasta,

3) sporządzanie danych statystycznych Miasta,

4) gromadzenie informacji o Mieście i przygotowywanie materiałów promujących Miasto na zewnątrz,

5) przygotowywanie, gromadzenie i dystrybucja materiałów reklamowo-informacyjnych promujących miasto,

6) inicjowanie i współudział w realizacji wydawnictw o charakterze promocyjno -informacyjnym z wykorzystaniem różnych metod i technik promocyjnych, w tym sieci Internet,

7) wykonywanie prac i czynności zleconych przez Burmistrza związanych z organizacja imprez  o charakterze promocyjnym dla miasta, zarówno na jego terenie jak i poza jego obszarem.

 

2. W zakresie turystyki i promocji turystycznej:

1) tworzenie i zarządzanie programami promocji turystycznej Miasta,

2) koordynowanie działań w zakresie przygotowania sezonu turystycznego,

3) realizowanie zdań związanych z członkostwem Miasta w stowarzyszeniach  realizujących zadania w zakresie turystyki i promocji turystycznej,

4) opracowywanie danych dotyczących turystyki i przekazywanie ich celem umieszczenia w informatorach ogólnopolskich, regionalnych i lokalnych,

5) zabezpieczenie udziału Miasta w międzynarodowych i krajowych targach turystycznych,

6) współpraca z wydawnictwami, mediami, podmiotami gospodarczymi w sprawach promocji turystycznej Miasta,

7) współpraca z innymi miastami w zakresie turystyki i promocji,

8) prowadzenie ewidencji obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie,

9) prowadzenie ewidencji pól biwakowych na terenie Miasta,

10) kontrolowanie obiektów hotelarskich w zakresie swojej właściwości miejscowej, dotyczące przestrzegania wymagań określonych przepisami.

 

3. W zakresie współpracy krajowej i zagranicznej:

1) przygotowywanie projektów umów dotyczących współpracy krajowej i zagranicznej,

2) realizowanie spraw związanych z prowadzoną współpracą z miastami partnerskimi,

3) organizacyjne zabezpieczenie wizyt delegacji krajowych i zagranicznych.

 

4. W zakresie kultury:

1) Monitorowanie działalności instytucji kultury:

a) przygotowywania projektów dokumentów dotyczących tworzenia, łączenia, przekształcania likwidacji instytucji kultury,

b) prowadzenia rejestru instytucji kultury,

c) opiniowanie statutów i regulaminów organizacyjnych,

d) opiniowanie projektów planów finansowych,

e) przyjmowanie i analiza otrzymanych od podległych placówek kultury sprawozdań z realizacji zadań statutowych,

f) kontrolowanie działalności statutowej instytucji.

2) Inicjowanie działań promujących kulturę:

a) opracowywanie projektu rocznego kalendarza imprez kulturalnych,

b) organizowanie cyklicznych świąt państwowych oraz spotkań i imprez o charakterze okolicznościowym,

c) współpraca z innymi instytucjami kultury, szkołami i uczelniami wyższymi.

d) promowanie przedsięwzięć kulturalnych na terenie Miasta poprzez:

-  organizowanie imprez o charakterze miejskim, które wymagają współdziałania instytucji kultury z innymi instytucjami,

- wspieranie i wykorzystywanie dokonań amatorskiego ruchu artystycznego, funkcjonującego poza miejskimi instytucjami kultury,

- koordynowanie działań mających na celu propagowanie działalności kulturalnej na terenie Miasta,

- opiniowanie zasadności finansowania z budżetu miasta społecznych inicjatyw kulturalnych,

 

5. W zakresie ochrony zabytków:

a) prowadzenie spraw w  zakresie zapewniania warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych do ochrony dóbr kultury, a w szczególności :

- podejmowanie działań mających na celu zabezpieczenie zabytków w nagłych przypadkach i niezwłoczne zawiadamianie o tym Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,

- zgłaszanie Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków przedmiotów zasługujących na wpisanie ich do rejestru zabytków,

- przyjmowanie zawiadomień o ujawnieniu przedmiotów, które posiadają cechy zabytku, przedmiotu archeologicznego lub odkryciu wykopaliska i niezwłoczne zawiadomienie o tym Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,

- wykonywanie zadań określonych w przepisach o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w tym prowadzenie Gminnej Ewidencji Zabytków, sporządzenie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami.

6. Wykonywanie innych czynności związanych z zakresem zadań Referatu. 

DO GÓRY

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.