Czwartek, 30 maja 2024
Imieniny: Joanna, Feliks, Ferdynand
deszcz
19°C
Powróć do: NGO

Zasady udostępniania patio i sali konferencyjnej w kramnicach

REGULAMIN NIEODPŁATNEGO UDOSTĘPNIANIA SALI KONFERENCYJNEJ/PATIO W KRAMNICACH MIEJSKICH 

(przyjęty 18 stycznia 2022 r. zarządzeniem Burmistrza Miasta Sochaczew nr 15/2022)

 

Zasady ogólne

 1. 1. Niniejszy regulamin określa zasady nieodpłatnego udostępniania sali konferencyjnej/patio, podmiotom zewnętrznym tj. organizacjom pozarządowym, klubom sportowym, uczniowskim klubom sportowym działającym na terenie Sochaczewa, które prowadzą działalność na rzecz jej mieszkańców oraz jednostkom podległym Urzędowi Miasta zwanymi dalej „Korzystającym”.
Uprawnienia, o których mowa dotyczą wyłącznie:
- okresu, w którym organizacja pozarządowa, klub sportowy, uczniowski klub sportowy realizuje zadania własne Gminy Miasta Sochaczew i otrzymuje na ten cel dotację celową z budżetu miasta,
- organizacji konferencji, szkoleń, warsztatów, prezentacji lub innych tego typu spotkań, których współorganizatorem jest Gmina Miasto Sochaczew,
- organizacji pozarządowej, klubu sportowego, uczniowskiego klubu sportowego, który po złożeniu odpowiedniego wniosku o patronat honorowy Burmistrza uzyskał jego akceptację. 


Podmioty wykluczone z możliwości udostępniania sali konferencyjnej/patio:
1) partie polityczne,

2) związki zawodowe i organizacje pracodawców,

3) samorządy zawodowe,

4) fundacje utworzone przez partie polityczne.

 

Zasady udostępniania 

 2. 1. Poprzez udostępnianie pomieszczeń, o których mowa w § 1 ust. 1 należy rozumieć zgłoszenie przez Korzystającego woli użytkowania pomieszczenia poprzez złożenie wniosku  przez podmiot zainteresowany, stanowiący Załącznik nr 1 do regulaminu, a następnie uzyskanie zgody Udostępniającego.
Zgłoszenie dokonuje Korzystający w formie pisemnej  z uwzględnieniem danych kontaktowych, co najmniej na 14 dni przed planowaną datą wydarzenia.
Rezygnację z umówionego dostępu do sali konferencyjnej/patio Korzystający powinien zgłosić najpóźniej na dwa dni przed zarezerwowanym terminem.
Niezgłoszenie przez Korzystającego rezygnacji z dostępu do sali konferencyjnej/patio w ustalonym terminie może w przyszłości skutkować odmową wynajmu pomieszczenia podmiotowi zainteresowanemu.
Udostępniający nie wyraża zgody na dalsze udostępnienie sali konferencyjnej/patio przez Korzystającego podmiotowi trzeciemu.
 

Obowiązki Korzystającego i uczestników wydarzenia

 3. 1. Korzystający jest zobowiązany do:
- utrzymywania porządku i czystości w trakcie trwania wydarzenia w udostępnianym pomieszczeniu;
- usunięciu wszystkich wniesionych do pomieszczenia materiałów szkoleniowych, promocyjno-informacyjnych itp. po zakończeniu wydarzenia;
- pozostawienia pomieszczenia po wydarzeniu w takim stanie, w jakim zostało mu przekazane.


Korzystający z sali konferencyjnej/patio ponosi pełną odpowiedzialność za urządzenia i wyposażenie znajdujące się w sali. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia bądź kradzieży urządzeń lub wyposażenia korzystający z pomieszczenia ma obowiązek niezwłocznego zgłoszenia tego faktu Udostępniającemu.
Korzystającego obciąża się pełnymi kosztami naprawy lub zakupu nowych urządzeń, które zostały zniszczone w wyniku niewłaściwego ich użytkowania.
Wszystkich użytkowników sali konferencyjnej/patio zobowiązuje się do przestrzegania przepisów bhp, ppoż oraz sanitarnych.
Na terenie udostępnianego pomieszczenia obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz używania środków odurzających.
 

Przepisy końcowe

 4. 1. Za rzeczy pozostawione na sali konferencyjnej/patio Udostępniający nie ponosi odpowiedzialności.
Udostępnienie sali konferencyjnej/patio Korzystającemu oznacza akceptację obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu.


 Wypełniony wniosek można złożyć w wersji papierowej w Biurze Podawczym UM, ul. 1 Maja 16, lub zeskanowany przesłać mailem na adres sekretariat@sochaczew.pl

Pliki do pobrania:

DO GÓRY

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.