Niedziela, 23 czerwca 2024
Imieniny: Wanda, Józef, Albin
pochmurno
22°C
Powróć do: Oświata

Dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych

Wnioskodawca: szkoły lub placówki niepubliczne wpisane do ewidencji szkół i palcówek niepublicznych Miasta Sochaczew pod warunkiem złożenia wniosku o dotację do dnia 30 września poprzedniego roku kalendarzowego oraz przekazania danych do systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji .

Odpowiedzialny za załatwienie sprawy

Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Sochaczewie, ul. 1 Maja 21

osoby do kontaktu: Pani Ewa Falenta tel. 46-8621953, e-mail: oswiata2@sochaczew.pl

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych  (Dz. U. z 2020 r. poz. 2029).

Uchwała nr  XXXIII/368/18 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych, niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Uchwała nr  XIII/134/19 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych, niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Tryb udzielania dotacji

Dotacji udziela się na podstawie wniosku organu prowadzącego dotowany podmiot, złożonego w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Sochaczewie nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji z wyszczególnieniem planowanej liczby uczniów, sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ww. uchwały.
Organ prowadzący lub dyrektor dotowanego podmiotu zobowiązany jest do składania Informacja o faktycznej liczbie uczniów według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, w terminie do 5 dnia każdego miesiąca. Informacje tę organ prowadzący jednostkę rejestruje w systemie elektronicznym wskazanym przez Miasto Sochaczew.
Organ prowadzący niepubliczną szkołę, w której nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki wraz z informacją, o której mowa w ust. 1 winien podać informację o liczbie uczniów, którzy uczestniczyli w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w miesiącu poprzednim. Wzór informacji stanowi załącznik Nr 3 do ww. uchwały.
Miesięczna kwota dotacji w poszczególnych miesiącach obliczana jest na podstawie rzeczywistej liczby uczniów wykazywanej w comiesięcznej informacji sporządzanej wg stanu na pierwszy dzień miesiąca na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej odpowiedniej dla danego typu i rodzaju dotowanego podmiotu oraz na podstawie miesięcznej stawki dotacji, z zastrzeżeniem pkt. 5.
W przypadku szkół, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, miesięczną kwotę dotacji obliczoną zgodnie z ust. 4, pomniejsza się w następnym miesiącu o dotację udzieloną na uczniów, którzy nie uczestniczyli w co najmniej 50% zajęć edukacyjnych oraz powiększa się o dotację na uczniów, którzy nie zostali uwzględnieni w informacji sporządzonej wg stanu na 1 dzień miesiąca poprzedniego, a uczestniczyli w co najmniej 50% zajęć edukacyjnych.

 Tryb rozliczania dotacji

Organ prowadzący jednostkę składa rozliczenie z wykorzystania dotacji do dnia 20 stycznia roku następującego po roku udzielenia dotacji, z zastrzeżeniem ust. 3. Wzór rozliczenia stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
W przypadku prowadzenia kilku dotowanych jednostek przez ten sam organ prowadzący, rozliczenie, o którym mowa w ust. 1 należy złożyć osobno dla każdej jednostki.
W przypadku gdy dotowana jednostka kończy swoją działalność w trakcie trwania roku budżetowego, w którym udzielono dotacji, organ prowadzący w terminie 30 dni od dnia otrzymania ostatniej części dotacji przekazuje rozliczenie dotacji otrzymanej w roku budżetowym, w którym jednostka dotowana zakończyła działalność.
Rozliczenie z wykorzystania dotacji, o którym mowa w ust. 1 i ust. 3 organ prowadzący jednostkę rejestruje w systemie elektronicznym wskazanym przez Miasto Sochaczew.

Pliki do pobrania:

Uchwała XIII-134-19
Format: pdf, 471.34 kB
Uchwała XXXIII-368-18
Format: pdf, 394.3 kB
DO GÓRY

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.