Czwartek, 30 maja 2024
Imieniny: Joanna, Feliks, Ferdynand
pochmurno
26°C
Powróć do: Nauczyciel

Awans zawodowy

Uprawnienia, wymagania i terminy

Tryb i warunki awansu zawodowego nauczycieli szczegółowo określa  rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2020 r. poz. 2200)

W zakresie awansu zawodowego nauczycieli do kompetencji organu prowadzącego należy: 

 

nadawanie w drodze decyzji administracyjnej stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
odmowa nadania nauczycielowi stopnia awansu nauczyciela minowanego – w  przypadku niespełnienia przez nauczyciela warunków, o których mowa w art. 9b KN
wykonywanie zadań organu wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach odwołań od decyzji dyrektora odmawiającej nadania stopnia nauczyciela kontraktowego oraz wydania przez dyrektora aktu nadania stopni nauczyciela kontraktowego z rażącym naruszeniem prawa
wydanie, na wniosek nauczyciela, nowego aktu nadania stopnia awansu nauczyciela mianowanego, uwzględniającego uzyskany przez nauczyciela, w trakcie pracy zawodowej, wyższy poziom wykształcenia
powoływanie komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
udział w pracach komisji kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela dyplomowanego – gdy o ten stopień awansu ubiega się dyrektor szkoły,

Nauczyciel kontraktowy po odbyciu stażu i spełnieniu wymogów określonych w § 7 ust. 2 rozporządzenia cytowanego powyżej, składa w terminach - do 30 czerwca lub 31 października wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego wraz z dokumentacją zawierającą:

Do wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego dołącza się:

1)  kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe, a w przypadku nauczyciela kontraktowego - także kopię aktu nadania tego stopnia, poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;

2)  zaświadczenie dyrektora szkoły o:

a)  wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu, ze wskazaniem wszystkich szkół, w których nauczyciel odbywał staż,

b)  dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego i dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji tego planu,

c)  przyczynach wydłużenia okresu stażu oraz zaliczenia dotychczas odbytego stażu w przypadkach określonych w art. 9d ust. 5 i 5a oraz art. 9f ust. 2 i 4 Karty Nauczyciela, ze wskazaniem podstawy prawnej odpowiednio wydłużenia albo zaliczenia okresu stażu oraz okresu nieobecności w pracy lub niepozostawania w stosunku pracy;

3)  kopię sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;

4) kopię oceny dorobku zawodowego za okres stażu, poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem.

Pliki do pobrania:

Oświadczenie nauczyciela
Format: docx, 17.04 kB
Informacja do wniosku
Format: docx, 13.34 kB
DO GÓRY

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.