Czwartek, 30 maja 2024
Imieniny: Joanna, Feliks, Ferdynand
deszcz
19°C

Ogłoszenia konkursowe

 ZARZĄDZENIE NR 52.2024

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW 

z dnia 27 lutego 2024 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. Programy profilaktyczne – przeciwdziałanie uzależnieniom od alkoholu i patologiom społecznym - „Organizowanie cyklu otwartych turniejów, zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży z Sochaczewa w okresie wakacji”

Zarządzenie_Nr_52-2024 

Ogłoszenie_Nr_52-2024 


ZARZĄDZENIE NR 51.2024

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW 

z dnia 27 lutego 2024 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży pn. Programy profilaktyczne – przeciwdziałanie uzależnieniom od alkoholu i patologiom społecznym - „Organizowanie półkolonii letnich w okresie wakacji dla dzieci i młodzieży z Sochaczewa”

Zarządzenie_Nr_51-2024 

Ogłoszenie_Nr_51-2024 

 


ZARZĄDZENIE NR 50.2024

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW 

z dnia 27 lutego 2024 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - organizacja projektów sportowo rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych”

Zarządzenie_Nr_50-2024 

Ogłoszenie_Nr_50-2024 

 


ZARZĄDZENIE NR 49.2024

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW 

z dnia 27 lutego 2024 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży pn. Programy profilaktyczne – przeciwdziałanie uzależnieniom od narkotyków i patologiom społecznym - „Organizowanie obozów dla dzieci i młodzieży z Sochaczewa”

 Zarządzenie_Nr_49-2024 

Ogłoszenie_Nr_49-2024 

 


ZARZĄDZENIE NR 37.2024

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW 

z dnia 20 lutego 2024 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. Programy profilaktyczne – przeciwdziałanie uzależnieniom od alkoholu i patologiom społecznym - „Realizacja programów i projektów kulturalnych, jako alternatywa w podejmowaniu zachowań ryzykownych”

Zarządzenie_Nr_37-2024 

Załącznik_do_Zarządzenia_Nr_37-2024 


ZARZĄDZENIE NR 36.2024

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW 

z dnia 20 lutego 2024 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej obywatelskiej i kulturowej pn. „Przygotowanie i organizacja przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym oraz promocyjnym upamiętniających ważne wydarzenia historyczne związane z Sochaczewem”

Zarządzenie_Nr_36_2024 

Załącznik_do_Zarządzenia_36-2024 


ZARZĄDZENIE NR 27.2024

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW 

z dnia 13 lutego 2024 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. Programy profilaktyczne - przeciwdziałanie uzależnieniom od narkotyków i patologiom społecznym - „Realizacja programów - profilaktycznych nt. zagrożeń wynikających z używania tzw. dopalaczy, na terenie sochaczewskich szkół”

Zarządzenie_Nr_27-2024 

Załącznik_do_Zarządzenia_Nr_27-2024 

 


ZARZĄDZENIE NR 26.2024

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW 

z dnia 13 lutego 2024 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: turystyki i krajoznawstwa pn. „Organizacja wydarzeń i atrakcji turystycznych wpisujących się w produkt turystyczny „Mała Ojczyzna Chopina” wpływających na zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rozwój dziedzictwa kulturowego Sochaczewa”

Zarządzenie_Nr_26-2024 

Załącznik_do_Zarządzenia_Nr_26-2024 

 


ZARZĄDZENIE NR 25.2024

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW 

z dnia 13 lutego 2024 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. Programy profilaktyczne – przeciwdziałanie uzależnieniom od narkotyków i patologiom społecznym - „Realizacja wydarzeń kulturalnych”

Zarządzenie_Nr_25-2024 

Załącznik_do_Zarządzenia_Nr_25-2024 

 


ZARZĄDZENIE NR 24.2024

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW 

z dnia 13 lutego 2024 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. „Prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym – Organizacja wydarzenia „Niepełnosprawni są wśród nas” ze szczególnym uwzględnieniem Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych”

Zarządzenie_Nr_24-2024 

Załącznik_do_Zarzadzenia_Nr_24-2024 

 


ZARZĄDZENIE NR 23.2024

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW 

z dnia 13 lutego 2024 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pn. „Prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym – Cykl prelekcji związanych z tematyką dotyczącą osób w wieku emerytalnym”

Zarządzenie_Nr_23-2024 

Załącznik_do_Zarządzenia_Nr_23-2024 

 


ZARZĄDZENIE NR 22.2024

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW 

z dnia 13 lutego 2024 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „Wspieranie rodziny i pieczy zastępczej poprzez prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży”

Zarządzenie_Nr_22-2024 

Załącznik_do_Zarządzenia_Nr_22-2024 

 


ZARZĄDZENIE NR  21.2024

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW 

z dnia 13 lutego 2024 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania pn. Programy profilaktyczne – przeciwdziałanie uzależnieniom od narkotyków i patologiom społecznym - „Międzypokoleniowy Inkubator Kultury” - realizacja projektów w zakresie edukacji kulturalnej

Zarządzenie_Nr_21-2024 

Załącznik_do_Zarządzenia_Nr_21-2024 

 


ZARZĄDZENIE NR 7.2024

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 9 stycznia 2024 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania z zakresu sportu
na terenie Gminy Miasta Sochaczew

Tytuł zadania: Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi rugby

Zarządzenie nr 7.2024

OGŁOSZENIE KONKURSOWE

 


 

ZARZĄDZENIE NR 6.2024

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 9 stycznia 2024 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania z zakresu sportu
na terenie Gminy Miasta Sochaczew

Tytuł zadania: Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi tenisa stołowego

Zarządzenie nr 6.2024

OGŁOSZENIE KONKURSOWE

 


 

ZARZĄDZENIE NR 5.2024

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 9 stycznia 2024 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania z zakresu sportu
na terenie Gminy Miasta Sochaczew

Tytuł zadania: Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi piłki nożnej

Zarządzenie nr 5.2024

OGŁOSZENIE KONKURSOWE

 


 

ZARZĄDZENIE NR 4.2024

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 9 stycznia 2024 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania z zakresu sportu
na terenie Gminy Miasta Sochaczew

Tytuł zadania: Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi dyscyplin sportowych tj. judo, pływanie i sporty wodne, koszykówka, sporty walki i inne dyscypliny

Zarządzenie nr 4.2024

OGŁOSZENIE KONKURSOWE

 


 

ZARZĄDZENIE NR 194.2023

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 4 lipa 2023 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania z zakresu sportu
na terenie Gminy Miasta Sochaczew

Tytuł zadania: Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi rugby

Zarządzenie nr 194

Ogłoszenie konkursowe

DO GÓRY

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.