{index_ob_css}{index_ob_js}
Powróć do: Dla Mieszkańca

Oświata

Miasto Sochaczew jest organem prowadzącym 5 przedszkoli publicznych i 6 publicznych szkół podstawowych. Aby osiągnąć założone cele powstał dobrze rozumiejący się, współpracujący ze sobą zespół ludzi złożony z radnych, pracowników samorządowych, dyrektorów szkół i przedstawicieli związków zawodowych. Wypracowane rozstrzygnięcia są wypadkową doświadczenia i troski o lepsze funkcjonowanie szkół, a do najważniejszych działań w sferze organizacji oświaty należy zaliczyć:

ustalenie sieci szkół podstawowych,
- wdrożenie bez zakłóceń nowego systemu wynagrodzeń nauczycieli, podpisanie Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w szkołach i przedszkolach,
- przyznawanie Stypendium Burmistrza Miasta dla uczniów szkół podstawowych osiągających bardzo dobre wyniki w nauce,
- coroczne nagradzanie dużej grupy nauczycieli i dyrektorów szkół i przedszkoli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze,
- wprowadzenie nowoczesnych technik zarządzania oświatą i obsługi jej jednostek (m.in. Zbiorczy Arkusz Organizacyjny, elektroniczne wspomaganie naboru szkół, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych).


Miasto Sochaczew zapewnia dzieciom niepełnosprawnym ciągłość nauki w miejskich placówkach oświatowych. Grupy integracyjne funkcjonują w Przedszkolu nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi, w Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka oraz w Szkole Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Króla Władysława Jagiełły. Każda placówka ma wykwalifikowaną kadrę nauczycieli i jest dostosowana dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Ofertę edukacyjną miasta uzupełniają niepubliczne placówki oświatowe. Do prowadzonej przez Gminę Miasto Sochaczew  ewidencji niepublicznych placówek oświatowych wpisano 2 niepubliczne szkoły podstawowe i 11 niepublicznych przedszkoli oraz 1 niepubliczny punkt przedszkolny.

Niepubliczne Szkoły Podstawowe

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi Realizująca Program Rehabilitacji „Nasza Szkoła”,
- "AKADEMIA PRYMUSA" Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1, im. Leonarda da Vinci


Niepubliczne Przedszkola

Przedszkole Niepubliczne Diecezji Łowickiej im. Św. Aniołów Stróżów,
- Niepubliczne Przedszkole „Świat Malucha”,
- Przedszkole Niepubliczne „ Akademia Smyka”,
- Niepubliczne Tęczowe Przedszkole,
- Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Tuptusie",
- Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole "Leśne Skrzaty".
- Niepubliczne Przedszkole "Małe Zuchy",
- Niepubliczne Przedszkole "Koralik",
- Niepubliczne Przedszkole "PROMYK",
- Niepubliczne Przedszkole "Koala"
- Niepubliczne Przedszkole "Bajkowa Polana"
- Niepubliczny Punkt Przedszkolny

Niepubliczny Punkt Przedszkolny "AaKuKu"


Na terenie miasta działają również szkoły ponadpodstawowe prowadzone przez powiat sochaczewski:

- Liceum Ogólnokształcące im. Fryderyka Chopina w Sochaczewie,
- Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego,
- Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego,
- Zespół Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza.