{index_ob_css}{index_ob_js}
Powróć do: Dla Mieszkańca

NGO

W Sochaczewie aktywnie działa około 80 podmiotów zaliczanych do tzw. trzeciego sektora. Tak duża liczba stowarzyszeń to wyjątek na mapie kraju świadczący jednak o niezwykłej aktywności mieszkańców i ich zaangażowaniu w życie miasta. Stowarzyszenia, fundacje, UKS-y i kluby sportowe zajmują się m.in. trenowaniem młodych sportowców w kilkunastu dyscyplinach (rugby, tenis stołowy, pływanie, judo, piłka nożna itd.), aktywizacją osób starszych, promocją muzyki chóralnej,  udzielają pomocy w ramach „Pogotowia Lekcyjnego”, zbierają pieniądze na cele charytatywne,  prowadzą świetlice socjoterapeutyczne dla dzieci z niewydolnych wychowawczo rodzin, organizują zajęcia w czasie ferii zimowych i wakacji, zapraszają dzieci z niezamożnych domów na kolonie i obozy. W stowarzyszeniach zrzeszeni są lokali plastycy, pisarze amatorzy, sympatycy ambitnego kina, motocykliści, fani rajdów samochodowych. Stowarzyszenia dominują też na lokalnej scenie politycznej. Większość członków Rady Miasta i Rady Powiatu Sochaczewskiego uzyskało mandat startując z list komitetów wyborczych wyborców, a nie z list partyjnych.

Organizacje pozarządowe, stają się w coraz szerszym zakresie odpowiedzialnym i kompetentnym partnerem naszego samorządu w realizacji jego zadań. Podejmują one cenne działania dla dobra mieszkańców, dlatego współpraca Miasta Sochaczewa z organizacjami pozarządowymi jest jednym z elementów sprawnego i efektywnego zarządzania.

Współpraca Miasta z Organizacjami Pozarządowymi opiera się przede wszystkim na ustawie z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Przedmiotem współpracy jest:
1. realizacja zadań publicznych gminy,
2. podwyższanie efektywności działań kierowanych do mieszkańców gminy,
3. tworzenie systemowych rozwiązań ważnych problemów społecznych,
4. określanie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspakajania

 

Sukces naszej współpracy zależeć będzie przede wszystkim od otwartości partnerów na zmiany i gotowości do przyjęcia nowych rozwiązań.

Wszelkie niezbędne informacje w tym: wzory dokumentów i wniosków, zarządzenie burmistrza, ogłoszenia i wyniki konkursów, sprawozdania z realizacji zadań, znajdą Państwo na stronie: