{index_ob_css}{index_ob_js}
Powróć do: Miasto

Współpraca krajowa i zagraniczna

Jednym z zadań samorządu jest angażowanie się w pracę stowarzyszeń oraz rozwijanie zagranicznych kontaktów partnerskich pozwalających lepiej poznać kulturę, zwyczaje, język, tradycje, sposób patrzenia na świat zagranicznych partnerów.  

Sochaczew aktywnie działa w kilku stowarzyszeniach i organizacjach, z których największa to Związek Miast Polskich zrzeszający niemal 300 jednostek samorządowych. ZMP oferuje swym członkom możliwość udziału w szkoleniach, specjalistycznych kursach, Grupach Wymiany Doświadczeń czy ogólnopolskim projekcie pod nazwą System Analiz Samorządowych. ZMP alarmuje, gdy planowane są niekorzystne dla gmin zmiany w prawie, walczy o prawa JST w komisji wspólnej rządu i samorządu.

Pozostałe cztery stowarzyszenia, do których należy Sochaczew, zajmują się przygotowywaniem i realizacją projektów informatycznych współfinansowanych ze środków UE (wykluczenie cyfrowe, e-administracja); promocją ziemi sochaczewskiej, tak mocno związanej z postacią Fryderyka Chopina; promocją gospodarczą regionu oraz wspieraniem Szpitala Powiatowego w Sochaczewie.

Kolejną organizacją, w której Sochaczew mocno zaznaczył swą obecność, było stowarzyszenie AMICI CURIAE (w tłumaczeniu: przyjaciele sądu), które za główny cel działania postawiło sobie obronę 116 sądów rejonowych przed ich likwidacją, udowodnienie, że Minister Sprawiedliwości nie może rozporządzeniem dokonywać tak zasadniczych zmian na sądowej mapie kraju, zaangażowanie w obronę lokalnego wymiaru sprawiedliwości ekspertów konstytucjonalistów i Rzecznika Praw Obywatelskich. Zjazd założycielski AMICI CURIAE odbył się 15 marca 2012 roku w Sochaczewie. 

Kolejny polem aktywności ratusza jest współpraca z dwoma miastami partnerskimi – Melton Mowbray w Wielkiej Brytanii oraz ukraińskim Gródkiem. W obydwu miastach bardzo liczna i aktywna jest Polonia; działają tam organizacje zrzeszające naszych rodaków; kościoły, gdzie msze odprawia się po polsku; a środowisko polonijne pozostaje ważnym partnerem dla lokalnych władz samorządowych.