Niedziela, 14 lipca 2024
Imieniny: Stella, Bonawentura, Marcelin
pochmurno
23°C

Plac Kościuszki

EFRR 

29 lutego 2008 r. Wojewoda Mazowiecki zawarł z Beneficjentem Gminą Miasto Sochaczew Umowę o dofinansowanie projektu nr: Z/2.14/III/3.3.1/1728/05/U/3/08 „Rewitalizacja Centrum Miasta Sochaczewa wraz z przywróceniem funkcji placu miejskiego Placu Kościuszki”, przyznając dofinansowanie w wysokości 71,5 % (w tym 65 % ze środków UE oraz 6,5 % ze środków budżetu państwa) kosztów kwalifikowanych na realizację inwestycji szczegółowo określonej we Wniosku o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju    Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Realizacja inwestycji rozpoczęła się 2 września 2005r., w dniu podpisania Umowy z Wykonawcą robót, a zakończyła 20.10.2006r.
Przedmiotem projektu jest rewitalizacja centralnego placu miejskiego oraz jego otoczenia, stanowiąca jeden z najistotniejszych elementów Lokalnego Programu Rewitalizacji i Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta Sochaczew.
Długofalowym celem zrealizowanego projektu jest przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej obszarów objętych projektem.

Zatem realizacja projektu przyczyniła się do wzrostu aktywności gospodarczej i podniesienia poziomu cywilizacyjnego życia mieszkańców. Celem głównym projektu było ożywienie społeczno-gospodarcze zdegradowanego obszaru Centrum miasta poprzez stworzenie infrastruktury poprawiającej wygląd miasta.

Cel ten został osiągnięty dzięki realizacji następujących celów bezpośrednich: umożliwienie bezpiecznego korzystania z terenów rewitalizowanych w niniejszym projekcie osobom niepełnosprawnym, co ma bezpośrednie przełożenie na zapewnienie równości szans. Po zrealizowaniu projektu Plac Kościuszki zyskał też nową wartość w oczach przyjeżdżających do Sochaczewa gości i turystów, którzy mogą korzystać z szerokiej lokalnej oferty kulturalnej w warunkach zapewniających wysokie walory estetyczne i użytkowe.

Istotnym problemem dla Miasta była pogłębiająca się niska wartość przestrzeni miejskich placów. Centrum rozplanowania lokacyjnego Sochaczewa jest obszerny rynek, Plac Kościuszki, który jednak nie pełnił funkcji centrum życia kulturalno-rozrywkowego miasta. Przed przebudową złe zagospodarowanie przestrzeni powodowało, że dawna funkcja placu miejskiego była zdominowana przez funkcje techniczne i plac pełnił rolę parkingu, węzła komunikacyjnego i przystanku autobusowego, w dodatku ze złym stanem nawierzchni. Podobna sytuacja istniała w odniesieniu do pozostałych elementów wchodzących w skład niniejszego projektu: ul. Farnej i Placu przy ul. Warszawskiej.

Projekt obejmował następujące zadania:
1) Przebudowa Placu Kościuszki wraz z oświetleniem i odwodnieniem.
2) Przebudowa ul. Farnej wraz z odwodnieniem i oświetleniem.
3) Przebudowa Placu św. Dominika (parkingu przy ul. Warszawskiej.)
   
Większa część powierzchni Placu Kościuszki zajęta była przez parkingi oraz pasy ruchu drogowego. Stan techniczny nawierzchni był bardzo zły, co pogarszał dodatkowo brak odwodnienia terenu. Zły system komunikacji pieszej powodował zagrożenia dla bezpieczeństwa użytkowników. Plac sąsiaduje bezpośrednio z obiektami historycznymi miasta (muzeum - dawny ratusz, ruiny zamku), a także obiektami kultury i religii. Koncentracja w pobliżu punktów handlowych, gastronomicznych i usługowych wyznacza szereg dogodnych powiązań funkcjonalnych. W ramach przedsięwzięcia dokonano częściowego odtworzenia dawnej zabudowy, uporządkowania przestrzeni skweru, wykonano nowy układ zieleni i małej architektury. Plac Kościuszki obecnie ma charakter ciągu pieszo-wypoczynkowego o charakterze zamkniętym. Wybudowana została fontanna oraz zainstalowane są ławki, latarnie i kosze na śmieci. Wykonany został z kostki granitowej obrys budynku starego ratusza.
Miasto przystępując do przebudowy Pl. Kościuszki postanowiło wykonać nowe oświetlenie odcinka ul. Farnej i części centralnej Pl. Kościuszki. Oświetlenie stylowe podkreśla zabytkowy charakter tej części miasta.
Dokonano przebudowy odcinka linii energetycznej napowietrznej na kablową wzdłuż północnej strony Pl. Kościuszki oraz wykonano przyłącza energetyczne do fontanny oraz przyłącza do wykorzystania na czas trwania imprez kulturalnych na Placu. 


Celem inwestycji było usprawnienie warunków ruchu i poprawa jego bezpieczeństwa na ul. Farnej. 
   Zakres przebudowy obejmował kolektor w ul. Farnej wraz ze studzienkami rewizyjno-połączeniowymi oraz wpustami ściekowymi ulicznymi.
Na Placu przy ul. Warszawskiej wykonano 40 miejsc parkingowych w 2 rzędach równoległych do osi ul. Warszawskiej. Trzeci rząd, również w ułożeniu równoległym ma charakter postoju technicznego przeznaczonego dla autobusów lub busów. Przewidziano na nim 3 miejsca postojowe. 
Wykonana została także dobudowa linii energetycznej oświetlenia na parkingu przy ul. Warszawskiej. 

Cele projektu, wskaźniki produktu oraz wskaźniki rezultatu założone dla projektu zostały osiągnięte.

DO GÓRY

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.