Niedziela, 14 lipca 2024
Imieniny: Stella, Bonawentura, Marcelin
pochmurno
16°C

Odwiert geotermalny

nfoś 

Na podstawie Umowy dotacji Nr 224/2017/Wn-07/FG-HG-GD/D z dnia 26.09.2017 r. Gmina Miasto Sochaczew otrzymała dofinansowanie ze środków NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego „Geologia i górnictwo Część 1) Poznanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarka zasobami złóż kopalin i wód podziemnych” na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rozpoznanie możliwości wykorzystania zasobów geotermalnych do celów ciepłowniczych na obszarze Gminy Miasto Sochaczew poprzez wykonanie otworu geotermalnego Sochaczew GT-1 na działce o numerze ewidencyjnym 24/4 obręb ewidencyjny Sochaczew Centrum”.

Podstawą wykonania prac geologicznych był „Projekt robót geologicznych na poszukiwanie i rozpoznawanie wód termalnych otworem Sochaczew GT-1 na terenie miasta Sochaczew, gminy miasto Sochaczew, województwo mazowieckie", opracowany przez PRO-INVEST SOLUTIONS Sp. z o. o. Projekt zakładał wykonanie otworu eksploatacyjnego Sochaczew GT-1 w celu uzyskania wody termalnej w ilości, co najmniej 120 m3/h i o temperaturze nie mniejszej niż 45oC. 

Prace nad odwierceniem otworu Sochaczew GT-1 trwały od dnia 9.08.2018 r. do dnia 30.11.2018 r., w którym to okresie miało miejsce odwiercenie, zafiltrowanie i zażwirowanie otworu oraz przeprowadzenie badań hydrogeologicznych (pompowanie oczyszczające i pomiarowe). Wykonawcą wiercenia była spółka G-DRILLING S.A. z Warszawy, która do wykonania otworu wykorzystała wiertnicę typu TD-160 (wysokość podbudowy 5,66 m). Nadzór i dozór geologiczny sprawowała firma HPC POLGEOL S. A. 

Projektowana głębokość otworu Sochaczew GT-1 wynosiła 1 400,00 m (+/- 10%), tj. do nawiercenia około 20,0 m utworów jury górnej. W wyniku zmian profilu litologicznego w stosunku do projektu, otwór wykonano ostatecznie do maksymalnej dopuszczalnej głębokości końcowej 1 540,00 m i zakończono w utworach dolnej kredy. Jury górnej nie nawiercono. Do eksploatacji ujęto poziom dolnej kredy, posadawiając filtr Johnsona o średnicy 65/8” w interwale głębokości 1 306,19 – 1 505,00 m p.p.t. Łączna długość części roboczej filtra wynosiła 73,70 m. Parametry wody termalnej ustalone podczas próbnego pompowania wykonane po zafiltrowaniu otworu wykonano w warunkach samowypływu przy ustalonej wydajności 188 m3/h i średnim ciśnieniu na głowicy 0,45 bar. Temperatura wody na wypływie osiągnęła wartość 44,3°C, głębokość otworu wynosi 1 540 m, natomiast mineralizacja nie przekracza 1 g/l.

Po zakończeniu robót wiertniczych oraz przeprowadzeniu wszystkich wymaganych badań geofizycznych, laboratoryjnych i hydrogeologicznych w dniu 29.03.2019 r. Gmina Miasto Sochaczew złożyła wniosek do Marszałka Województwa Mazowieckiego o zatwierdzenie opracowanej dokumentacji hydrogeologicznej pn.: „Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby eksploatacyjne ujęcia wód termalnych z utworów kredy dolnej ujętych otworem Sochaczew GT-1”.  

Decyzją Nr 127/19/PE.I z dnia 30.05.2019 r. Marszałek Województwa Mazowieckiego zatwierdził Dokumentację hydrogeologiczną ustalającą zasoby eksploatacyjne ujęcia wód termalnych z utworów kredy dolnej ujętych otworem Sochaczew GT-1 oraz uznał, iż przedłożone opracowanie spełnia wymagania określone w § 2 i 8 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2033).

Zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją ustalone zostały zasoby eksploatacyjne ujęcia wód termalnych ujętych otworem Sochaczew GT-1 o głębokości 1 505 m p.p.t. i współrzędnych w PUWG 2000: X – 5790302.51, Y – 7449262.92 w następującej wysokości: Q = 180,0 m3/h; S = 18,2 m; temperatura wody na wypływie: 44,3°C oraz mineralizacja – 962 mg/l.

DO GÓRY

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.