{index_ob_css}{index_ob_js}
Powróć do: Miasto

Symbole miejskie

Herb miasta Sochaczew

 Herb Sochaczewa 

Herb Sochaczewa ukazuje na białym tle czerwone mury średniowiecznej budowli z dwiema wieżami obronnymi. Pomiędzy nimi widnieje rycerz w stalowo-błękitnej zbroi, trzymający w prawej ręce miecz ze złotą rękojeścią. W dolnej części znajduje się pofalowana woda w kolorze zielonym.

Symbolika herbu nawiązuje do minionych wieków historii miasta i zaznacza jego średniowieczne pochodzenie. Budowlą obronną jest zamek Książąt Mazowieckich, którego ruiny zachowały się do dziś na wysokiej Górze Zamkowej przy wjeździe do miasta. Liczne walki i starcia, których miasto było świadkiem na przestrzeni wielu stuleci symbolizuje rycerz z mieczem podniesionym do góry. Zaś wody falujące tuż pod murami zamku odnoszą się do rzeki Bzury. Niegdyś jej koryto znajdowało się bliżej góry zamkowej i był to jeden z głównych powodów ulokowania zamku właśnie w tym miejscu.

Herb Sochaczewa wzorowany jest na herbach występujących na pieczęciach miejskich z XV i XVIII stulecia.

Flaga Sochaczewa

 

 

Flaga Sochaczewa - herb miasta na tle czerwono-zielonym 

Pole flagi podzielone jest na dwie barwne, równej wielkości części. Jedna koloru czerwonego, druga koloru zielonego. Centrycznie na przecięciu umieszczony jest herb miasta.

Wymiary flagi :

- 77cm/140cm do pióropuszy, na słupy i budynki, na szturmówki.

-150cm/270cm do zakładania na drzewce, do przytwierdzania na maszt.

Hejnał Sochaczewa

Hejnał skomponował Piotr Flis. Stał się symbolem miasta w 2018 roku.