{index_ob_css}{index_ob_js}
Powróć do: strona główna

Język migowy

Osoba zainteresowana załatwieniem sprawy urzędowej i chcąca skorzystać z osobistej pomocy tłumacza migowego może wybrać jedną z form kontaktu: e-mail pod adres: bok@sochaczew.pl, sms pod numer: 605 888
678, 607 734 433, 693 555 422, telefon pod numer: 46 862 22 35, i dokonać zgłoszenia na co najmniej 3 dni przed planowaną wizytą w urzędzie, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko
osoby zainteresowanej, propozycję terminu, krótkie określenie sprawy, kontakt zwrotny, na który zostanie nadesłana informacja z potwierdzeniem spotkania. Termin spotkania zależy od aktualnej dostępności tłumacza.