{index_ob_css}{index_ob_js}
Powróć do: strona główna

Informacja dla osób niepełnosprawnych

Deklaracja dostępności
Urząd Miejski w Sochaczewie mieści się w budynku przy ul. 1 Maja 16. Prowadzi do niego jedno wejście dostępne dla klientów, znajdujące się u zbiegu ulic 1 Maja i Grabskiego.
Do ratusza można wejść po schodach, lub skorzystać z podjazdu dla niepełnosprawnych. Obsługa klientów odbywa się w Biurze Obsługi Klientów i Biurze Podawczym – obydwu znajdujących się na parterze UM. BOK
naprzeciw wejścia, Biuro Podawcze po lewo od wejścia.
Ruch klientów jest ograniczony do wydzielonej strefy obejmującej parter ratusza. Strefę otwartą od strefy wyłączonej z ruchu oddzielają drzwi z zamkami uruchamianymi przy pomocy kart z chipem.
W przypadku, gdy sprawa wymaga np. sięgnięcia do map, dokumentów znajdujących się w wydziałach, klient zostanie zabrany do biura na wyższej kondygnacji przez wyznaczonego pracownika danego wydziału. Na parter
wzywa go telefonicznie pracownik Biura Obsługi Klienta. Na wyższe kondygnacje UM można się dostać windą, dostępną z holu (po lewo), wymagającą jednak obsługi przez pracownika UM (przywołanie windy elektroniczną
kartą).
Cały budynek Urzędu Miejskiego jest dostosowany do potrzeb osób na wózkach. Toalety dla niepełnosprawnych znajdują się na parterze (na prawo od Biura Obsługi Klienta) jednak dostęp do nich wymaga otwarcia drzwi
wyposażonych w elektroniczny zamek. O ich otwarcie można poprosić pracownika BOK lub ochrony.
Pomieszczenie ochrony znajduje się w holu, po prawej stronie.
Kilkanaście metrów od wejścia do budynku UM, przy ulicy Grabskiego, znajduje się parking dla osób niepełnosprawnych. Składa się z trzech wyraźnie oznaczonych miejsc postojowych. Do budynku i wszystkich jego
pomieszczeń można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, tablic z kontrastem, tablic z powiększonym drukiem ani oznaczeń w alfabecie Braille’a.

Osoba zainteresowana załatwieniem sprawy urzędowej i chcąca skorzystać z osobistej pomocy tłumacza migowego może wybrać jedną z form kontaktu: e-mail pod adres: bok@sochaczew.pl, sms pod numer: 605 888
678, 607 734 433, 693 555 422, telefon pod numer: 46 862 22 35, i dokonać zgłoszenia na co najmniej 3 dni przed planowaną wizytą w urzędzie, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko
osoby zainteresowanej, propozycję terminu, krótkie określenie sprawy, kontakt zwrotny, na który zostanie nadesłana informacja z potwierdzeniem spotkania. Termin spotkania zależy od aktualnej dostępności tłumacza.


Od strony ulicy Grabskiego znajdują się drugie drzwi dla klientów, prowadzące wyłącznie do sali ślubów i pomieszczeń biurowych Urzędu Stanu Cywilnego. Są otwierane jedynie w czasie uroczystości zawierania
małżeństw. Salę ślubów od chodnika oddziela kilka schodków, ale na uroczystość zawarcia małżeństwa osoby na wózkach mogą wejść głównymi drzwiami, znajdującymi się na rogu ulic Grabskiego i 1 Maja. Drzwi, korytarze
dzielące główne wejście od sali ślubów, sama sala oraz toaleta - są dostosowane do potrzeb osób na wózkach.