Niedziela, 14 lipca 2024
Imieniny: Stella, Bonawentura, Marcelin
słonecznie
22°C

Deklaracja dostępności

Wstęp

Urząd Miejski w Sochaczewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://sochaczew.pl.

Data publikacji strony internetowej: .
Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Chlebowska, organizacyjny@sochaczew.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 46 862 22 35, wew. 450. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Miejski w Sochaczewie mieści się w budynku przy ul. 1 Maja 16. Prowadzi do niego jedno wejście dostępne
dla klientów, znajdujące się u zbiegu ulic 1 Maja i Grabskiego.
Do ratusza można wejść po schodach, lub skorzystać z podjazdu dla niepełnosprawnych. Obsługa klientów
odbywa się w Biurze Obsługi Klientów i Biurze Podawczym – obydwu znajdujących się na parterze UM. BOK
naprzeciw wejścia, Biuro Podawcze po lewo od wejścia.
Ruch klientów jest ograniczony do wydzielonej strefy obejmującej parter ratusza. Strefę otwartą od strefy
wyłączonej z ruchu oddzielają drzwi z zamkami uruchamianymi przy pomocy kart z chipem.
W przypadku, gdy sprawa wymaga np. sięgnięcia do map, dokumentów znajdujących się w wydziałach, klient
zostanie zabrany do biura na wyższej kondygnacji przez wyznaczonego pracownika danego wydziału. Na parter
wzywa go telefonicznie pracownik Biura Obsługi Klienta. Na wyższe kondygnacje UM można się dostać windą,
dostępną z holu (po lewo), wymagającą jednak obsługi przez pracownika UM (przywołanie windy elektroniczną
kartą).
Cały budynek Urzędu Miejskiego jest dostosowany do potrzeb osób na wózkach. Toalety dla niepełnosprawnych
znajdują się na parterze (na prawo od Biura Obsługi Klienta) jednak dostęp do nich wymaga otwarcia drzwi
wyposażonych w elektroniczny zamek. O ich otwarcie można poprosić pracownika BOK lub ochrony.
Pomieszczenie ochrony znajduje się w holu, po prawej stronie.
Kilkanaście metrów od wejścia do budynku UM, przy ulicy Grabskiego, znajduje się parking dla osób
niepełnosprawnych. Składa się z trzech wyraźnie oznaczonych miejsc postojowych. Do budynku i wszystkich jego
pomieszczeń można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych,
tablic z kontrastem, tablic z powiększonym drukiem ani oznaczeń w alfabecie Braille’a.
Osoba zainteresowana załatwieniem sprawy urzędowej i chcąca skorzystać z osobistej pomocy tłumacza
migowego może wybrać jedną z form kontaktu: e-mail pod adres: bok@sochaczew.pl, sms pod numer: 605 888
678, 607 734 433, 693 555 422, telefon pod numer: 46 862 22 35, i dokonać zgłoszenia na co najmniej 3 dni przed
planowaną wizytą w urzędzie, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko
osoby zainteresowanej, propozycję terminu, krótkie określenie sprawy, kontakt zwrotny, na który zostanie
nadesłana informacja z potwierdzeniem spotkania. Termin spotkania zależy od aktualnej dostępności tłumacza.
Od strony ulicy Grabskiego znajdują się drugie drzwi dla klientów, prowadzące wyłącznie do sali ślubów i
pomieszczeń biurowych Urzędu Stanu Cywilnego. Są otwierane jedynie w czasie uroczystości zawierania
małżeństw. Salę ślubów od chodnika oddziela kilka schodków, ale na uroczystość zawarcia małżeństwa osoby na
wózkach mogą wejść głównymi drzwiami, znajdującymi się na rogu ulic Grabskiego i 1 Maja. Drzwi, korytarze
dzielące główne wejście od sali ślubów, sama sala oraz toaleta - są dostosowane do potrzeb osób na wózkach.

 

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2017 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz. U. z 2017 r. poz. 2247

Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 848

DO GÓRY

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.