{index_ob_css}{index_ob_js}
Powróć do: Miasto

O Sochaczewie

Sochaczew - jedno z najstarszych miast na Mazowszu o ponad 800-letniej historii (z 1221 r. pochodzi pierwsza pisemna wzmianka mówiąca o Sochaczewie jako siedzibie kasztelanii) jest usytuowany w zachodniej części województwa, na europejskich szlakach komunikacyjnych, co zapewnia miastu dogodne warunki rozwoju. Przez Sochaczew przebiega międzynarodowa trasa Berlin-Moskwa, którą można pokonać zarówno samochodem, jak i pociągiem. Sochaczew położony jest w pobliżu trzech większych aglomeracji, ok. 50 km na zachód od Warszawy, 60 km od Płocka i ok. 70 km od Łodzi. Umiejscowiony jest także przy międzynarodowej magistrali kolejowej E-20 relacji Warszawa-Poznań, a ze stacji  dostępne są bezpośrednie połączenia m.in. do Torunia, Lublina, Szczecina, Białegostoku i kilku innych dużych miast. Należy nadmienić, że w Sochaczewie działa również kolej wąskotorowa, która od 1984 roku pełni wyłącznie funkcje muzealne, ale przejazdy zabytkową ciuchcią na linii Sochaczew-Wilcze Tułowskie stanowią szczególną atrakcję turystyczną.

Nocny widok centrum Sochaczewa z lotu ptsks

 

Miasto leży w niedalekiej odległości od malowniczych terenów Puszczy Kampinoskiej, Puszczy Bolimowskiej i leśnych terenów gminy Młodzieszyn. Dodatkowo miejscowość rozciąga się z południa na północ wzdłuż prawego brzegu rzeki Bzury, do której uchodzą rzeki Utrata i Pisia. Wszystkie te czynniki kuszą niezwykłym bogactwem flory i fauny, co z kolei stwarza dogodne warunki do odpoczynku, turystyki pieszej i rowerowej.

 

Układ przestrzenny Sochaczewa potwierdza jego średniowieczne korzenie. Wyraźnie wyróżnić można wzgórze zamkowe, stanowiące dawniej ośrodek administracyjny książąt mazowieckich oraz samodzielny element krajobrazu. Miasto rozwijało się wokoło prostokątnego rynku, który przez stulecia pełnił funkcje targowe. Obecnie jest to część reprezentacyjna i rekreacyjna miasta, powstał skwer z punktami gastronomicznymi, ławeczkami i fontanną. W jednej z pierzei zlokalizowany jest  budynek dawnego ratusza, będący dziś siedzibą Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą, w kolejnej kościół parafialny. Pozostałe dwie pierzeje, południowa i północna zostały zniszczone  w trakcie wojen i nigdy nie zostały odbudowane.


Struktura budowlana średniowiecznego miasta tworzyła geometryczną siatkę ulic, w Sochaczewie została ona dość dobrze zachowana. Oczywiście miasto rozrastało się w swych granicach, dobudowywano nowe części, a także rozszerzono o kilka dawniej odrębnych miejscowości jak Trojanów, Boryszew czy Chodaków, przez co dziś Sochaczew ma nieco nietypowy wydłużony i wąski kształt.


Sochaczew to stolica liczącego ponad 80 tysięcy mieszkańców powiatu. W mieście swą siedzibę mają m.in szpital powiatowy, sąd rejonowy, komendy powiatowa policji i straży pożarnej. W pobliskich Bielicach stacjonuje Wojsko Polskie. 


Sochaczew posiada rozbudowaną sieć przedszkoli, szkół, domów pomocy społecznej. W mieście istnieje Centrum Kultury działające w trzech lokalizacjach, dwa kina, dwa stadiony, hale sportowe i basen, który działa w ramach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Zaledwie cztery kilometry od granic miasta leży Żelazowa Wola, miejsce, gdzie urodził się Fryderyk Chopin. Imię najsłynniejszego polskiego kompozytora nosi jedna z najlepszych w Polsce szkół muzycznych - sochaczewska Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia mająca swą siedzibę w zabytkowym dworku z XIX wieku.