{index_ob_css}{index_ob_js}
Powróć do: Miasto

Honorowi Obywatele

Tytuł Honorowego Obywatela Sochaczewa jest zaszczytnym dowodem uznania za wybitne osiągnięcia w różnych dziedzinach życia, mające wpływ na życie wspólnoty samorządowej miasta oraz propagujące Sochaczew na arenie krajowej i międzynarodowej. Honorowymi Obywatelami mogą zostać zarówno mieszkańcy Sochaczewa, jak i obywatele niezamieszkujący na terenie miasta. Tytuł może zostać przyznany pośmiertnie. Kandydaci zgłaszani są przez organizacje społeczno-polityczne, mieszkańców miasta oraz inne osoby. 

Wniosek o nadanie tytułu, zawierający życiorys oraz uzasadnienie kandydatury, rozpatruje Rada Miejska w Sochaczewie. Po uzyskaniu ponad połowy pozytywnych opinii Komisja Statutowo-Regulaminowa występuje z projektem uchwały w sprawie nadania kandydatowi Honorowego Obywatelstwa Sochaczewa. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta, a wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Honorowe obywatelstwo przyznawane jest w Sochaczewie od 30 lat. W 1993 roku jako pierwsi tytuły Honorowych Obywateli otrzymali nauczyciele tajnego nauczania w latach 1939-1945 na terenie Sochaczewa, powiatu sochaczewskiego i województwa warszawskiego.