{index_ob_css}{index_ob_js}
Powróć do: Honorowi Obywatele

Ryszard Łakomski

Ryszard Łakomski, Honorowy Obywatel Sochaczewa Ryszard Łakomski – wieloletni działacz społeczny, legenda sochaczewskiego sportu, wychowawca kilku pokoleń młodzieży, organizator wielu imprez sportowo-rekreacyjnych m.in. międzypaństwowych meczów rugby i piłki nożnej, żołnierz Armii Krajowej, odznaczony ponad 40 medalami, w tym m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Harcerskim i Medalem Armii Krajowej.

Ryszard Łakomski urodził się 3 kwietnia 1924 r. w Sochaczewie. Ukończył Szkołę Podstawową nr 1, gimnazjum, uczył się także w sochaczewskim Liceum Ogólnokształcącym (naukę przerwała wojna). W latach 1942-44 uczęszczał do Szkoły Technicznej Budownictwa Lądowego, którą ukończył uzyskując wykształcenie średnie techniczne.

W październiku 1942 r. wstąpił do Armii Krajowej - I drużyny, IV pułku, obwód Sochaczew („Skowronek”). Przybrał pseudonim „Żbik”. Działał w grupie transportującej broń do Puszczy Kampinoskiej, przenosił materiały opatrunkowe i narzędzia   chirurgiczne. Odpowiadał też za dostarczanie meldunków i raportów dowództwa „Skowronka” do Warszawy.

Po II wojnie światowej podjął pracę w Przedsiębiorstwie Spedycyjnym na Dworcu Towarowym w Warszawie. W latach 1953-1958 pracował w Liceum Ogólnokształcącym w Sochaczewie jako nauczyciel wychowania fizycznego, następnie (1958-1969) w Spółdzielni Szewców i Cholewkarzy m.in. na stanowisku członka zarządu ds. handlu. W 1945 roku zakłada w Sochaczewie Klub Sportowy Gwardia, przekształcony później w Start Orkan i ostatecznie MKS Orkan. W latach 1945-1994, w różnych okresach, piastuje tam funkcje sekretarza Zarządu, kierownika Klubu (1964-1985) i członka Zarządu Orkana. Od 1985 do 1995 roku zasiadał w Zarządzie TKKF w Skierniewicach i Sochaczewie.

Angażuje się w pracę społeczną także poza Sochaczewem: w latach 1957-1967 pełnił funkcję przewodniczącego Mazowieckiego Związku Piłki Siatkowej, będąc jednocześnie członkiem zarządu Mazowieckiego Związku Lekkiej Atletyki. Przez 27 lat był zastępcą kierownika Wyścigu Dookoła Mazowsza, a w latach 1965-1988 pełnił funkcję sekretarza Rady Nadzorczej „Społem” (uhonorowany odznaką „Zasłużonego Działacza Społem”). W 1993 roku, wraz z grupą przyjaciół wspierających osoby niepełnosprawne, powołał do życia Klub Sportowy Osób Niepełnosprawnych „Jutrzenka”.

Jako zasłużony działacz kultury fizycznej otrzymał aż 41 odznak i medali. Został uhonorowany m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Harcerskim, Medalem Armii Krajowej, Złotym Medalem Zasłużonego Działacza Kultury Fizycznej, Złotą Odznaką Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, Złotą Odznaką Polskiego Związku Piłki Nożnej, Srebrną Odznaką Polskiego Związku Rugby, Złotą Odznaką 50-lecia Polskiej Siatkówki, Odznaką Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, Odznaką Weterana Walk Niepodległościowych.

Zmarł 19 stycznia 2015 roku, a urna z Jego prochami spoczęła w rodzinnej kwaterze na cmentarzu parafialnym przy ul. Traugutta.

Tytuł Honorowego Obywatela Miasta przyznano uchwałą Rady Miasta na sesji w dniu 16 maja 2012 roku.