{index_ob_css}{index_ob_js}
Powróć do: Urząd Miejski

Mobilny urzędnik

Nie możesz przyjść do urzędu? Urzędnik przyjdzie do Ciebie! Sochaczewski ratusz, we współpracy z Fundacją Partycypacji Społecznej, wprowadza nową usługę „Mobilny Urzędnik”. Osoby starsze i niepełnosprawne mogą teraz załatwić sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu.

Usługa skierowana jest do osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, mających ograniczenia w poruszaniu się w stopniu uniemożliwiającym samodzielną wizytę w siedzibie urzędu lub będących w wieku 65+, mających problemy w poruszaniu się w stopniu   uniemożliwiającym samodzielną wizytę w urzędzie, a także do osób nieposiadających orzeczenia o niepełnosprawności, którym ograniczenia w poruszaniu się uniemożliwiają samodzielną wizytę w ratuszu.

Zgłoszenia może dokonać osoba zainteresowana usługą lub jej upoważniony pełnomocnik: telefonicznie pod numerem: 46 862 22 35, wysyłając zgłoszenie na adres e–mail: mobilnyurzednik@sochaczew.pl, wypełniając formularz i zostawiając go w biurze podawczym, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00, na parterze w urzędzie miejskim przy ul. 1 Maja 16. 

Zgłoszenia będą realizowane w kolejności ich przyjęcia. W ciągu trzech dni roboczych od przyjęcia zgłoszenia koordynator skontaktuje się z klientem, by potwierdzić wizytę, ustalić jej termin, przekazać imię, nazwisko i numer identyfikacyjny osoby, która zapuka do drzwi. 

Katalog spraw do załatwienia jest szeroki. W ramach usługi „Mobilny Urzędnik” można m.in. potwierdzić profil zaufany, złożyć wniosek o wydanie,   wymianę   lub unieważnienie   dowodu osobistego, odebrać dowód osobisty, złożyć wniosek o zawarcie lub przedłużenie umowy dzierżawy gruntu, o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości, zgłosić usunięcie drzew, złożyć deklarację śmieciową, wniosek o usunięcie   azbestu,   złożyć wniosek o zwrot nadpłaty w podatkach i opłatach lokalnych, o przyznanie dodatku mieszkaniowego czy dodatku   energetycznego. Pełna lista usług znajduje się na portalu Sochaczew.pl w zakładce Mobilny Urzędnik. 

Szczegółowe informacje na ten temat w zarządzeniu burmistrza wprowadzającym usługę "Mobilny Urzędnik":

Pliki do pobrania: