{index_ob_css}{index_ob_js}
Powróć do: Honorowi Obywatele

Krzysztof Wasilewski

Krzysztof Wasilewski, Honorowy Obywatel Sochaczewa Krzysztof Wasilewski urodził się w Sochaczewie i właśnie z tym miastem związał swoją karierę zawodową oraz aktywne uczestnictwo w życiu społecznym. Z wykształcenia jest pedagogiem, przez wiele lat pracował jako nauczyciel w jednej ze znanych sochaczewskich szkół średnich - Osiemdziesiątce.

Doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi zdobywał także pracując jako kierownik Wydziału Zatrudnienia, Kształcenia i Wychowania, szef Zespołu Doradców i wreszcie zastępca Komendanta Głównego Ochotniczych Hufców Pracy. Pełnił też funkcję inspektora w Wydziale Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w Starostwie Powiatowym w Sochaczewie. Od 2000 roku jest dyrektorem miejscowego Powiatowego Urzędu Pracy.

Przez wielu kojarzony przede wszystkim jako instruktor ZHP i wieloletni komendant sochaczewskiego hufca. Podczas kilkudziesięciu lat harcerskiej służby wychował wiele pokoleń dzieci i młodzieży, a hufiec pod jego kierownictwem i przy osobistym zaangażowaniu zawsze był ambasadorem i znakomitą wizytówką miasta nie tylko w kraju, ale też na świecie.

Podczas blisko czterdziestoletniej działalności, współpracował z wieloma organizacjami pozarządowymi, szkołami i instytucjami publicznymi, muzeami i centrami kultury. Organizował i brał udział w licznych przedsięwzięciach społecznych, uczestniczył w wielu ważnych obchodach rocznicowych oraz dużych projektach o charakterze patriotycznym. Przez wiele lat wspólnie z harcerzami jeździł do Włoch na Monte Cassino, do Loreto, Ankony, Bolonii. W Roku Chopinowskim był to Paryż, a w rocznicę wyzwolenia Bredy - cmentarz Ettensebaan, gdzie spoczywa legendarny dowódca 1 PDPanc generał Stanisław Maczek. Sochaczewskiej delegacji nie mogło też zabraknąć na ponownym otwarciu Cmentarza Orląt Lwowskich czy uroczystościach w Katyniu. W każdym z tych miejsc, wspólnie z młodzieżą, starał się jak najlepiej pokazać i opowiadać o swojej małej ojczyźnie. To patriota kultywujący rodzime tradycje i przekazujący je kolejnym pokoleniom. Dbający o to, aby swoją wiedzę o lokalnej historii i dziedzictwie kulturowym przekazywać z pokolenia na pokolenie. W ten sposób wychował tysiące młodych ludzi ucząc ich szacunku i patriotyzmu do małej i dużej ojczyzny. 

Dzięki wszechstronnym wartościom wychowawczym harcerstwa, które jest jego pasją, odkrywa możliwość towarzyszenia dzieciom i młodzieży w ich rozwoju, zdobywaniu niezależności, samodzielności. Te obserwacje postępów w edukacji i radzeniu sobie już w dorosłym życiu to największa nagroda i satysfakcja, jaką może dawać praca.

Zawsze podkreślał, że najważniejsze jest służenie innym. Sam często inicjuje takie działania, których celem jest rozbudzanie wrażliwości na cudze potrzeby. Inspiruje tym harcerzy, a wielu z nich przyłącza się z entuzjazmem. Często prezentując później swoje działania w różnych konkursach i zdobywając wyróżnienia. Świadczy o tym m.in. fakt, że co roku wśród laureatów konkursu Ośmiu Wspaniałych jest wielu harcerzy.

Między innymi to dzięki jego staraniom, przed siedzibą Hufca ZHP, stoi pomnik ostatniego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie, bliskiego sercu wszystkich harcerzy druha harcmistrza Rzeczypospolitej i Honorowego Obywatela Sochaczewa Ryszarda Kaczorowskiego.

Krzysztof Wasilewski - nauczyciel, wychowawca, popularyzator, organizator, społecznik, patriota, dla którego praca to jego pasja. W każdym potrafi odnaleźć zalety i zdolności, swoich wychowanków, zachęca do realizowania marzeń, ufa im i powierza ważne role. To procentuje, na każdym polu.

W 2017 roku odbyły się obchody jubileuszu 80-lecia utworzenia Hufca ZHP Sochaczew. W organizację rocznicowych obchodów zaangażowali się wszyscy, także dawni harcerze, wychowankowie druha Krzysztofa. Właśnie ci, w których kiedyś zaszczepił pasję i miłość do harcerstwa, których nadal cieszy wspólna praca na rzecz młodych ludzi wstępujących do ZHP, i którzy chcą kontynuować dzieło swego Mistrza.

Tytuł Honorowego Obywatela Miasta przyznano uchwałą Rady Miasta na sesji w dniu 24 maja 2017 roku. Odebrał go 9 czerwca 2017 roku, w czasie uroczystej sesji Rady Miasta.

Zmarł 19 lutego 2023 r. Miał 73 lata. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 23 lutego. Jego ciało złożono na cmentarzu w Trojanowie.