Niedziela, 14 lipca 2024
Imieniny: Stella, Bonawentura, Marcelin
pochmurno
16°C

Sieć sanitarna

Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków w Sochaczewie współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

6 stycznia 2006 r. Wojewoda Mazowiecki zawarł z Beneficjentem Gminą Miasto Sochaczew Umowę Nr Z/2.14/I/1.2/349/04/U/1/06 o dofinansowaniu projektu: „Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków w Sochaczewie”, przyznając dofinansowanie w kwocie 75% wydatków kwalifikowanych na realizację inwestycji szczegółowo określonej we Wniosku o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Okres realizacji inwestycji rozpoczął się 4 sierpnia 2006r., w dniu podpisania Umowy z Wykonawcą robót, a zakończył 19.02.2007 r.

Realizacja projektu polegała na rozbudowie i modernizacji istniejącego systemu grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej łącznie z miejską oczyszczalnią ścieków. W ramach projektu wykonano:
- budowę nowych kanałów sanitarnych z rur kielichowych PVC łączonych na uszczelkę o średnicach nominalnych od 200 do 250 mm, o łącznej długości 8231 m,
- budowę 1 pompowni ściekowej z przewodem tłocznym PEHD DN 160,
- budowę systemu studni połączeniowych, kaskadowych, rewizyjnych zlokalizowanych w miejscach uzasadnionych technicznie,
- renowację istniejących grawitacyjnych kanałów sanitarnych w zakresie średnic od 200 do 500 o łącznej długości 6 550 m.


   Inwestycja obejmowała również modernizację istniejącej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków z osadem czynnym i tlenową stabilizacją osadu. Wykonano roboty polegające na adaptacji istniejących reaktorów biologicznych do pracy w technologii „Organica - Ogrody Odnowy”. Polegało to na wykonaniu konstrukcji wsporczej i obudowy zbiorników w postaci szklarni, a następnie wyposażeniu zbiorników w rośliny o dobrze rozwiniętych systemach korzeniowych, wspomagające pracę systemu technologicznego. Rośliny zostały umieszczone na podtrzymującej siatce na powierzchni zbiorników tuż pod poziomem ścieków. Systemy korzeniowe roślin po ukorzenieniu będą zanurzone w wodzie do głębokości ok. 1,5 m zapewniając optymalne środowisko do rozwoju bakterii jak również będą wspomagały oczyszczanie ścieków poprzez absorpcję zawartych w nich związków azotu i fosforu. Umiarkowane warunki klimatyczne w szklarni zapewnią temperaturę otoczenia, dzięki której rośliny pozostaną aktywne przez cały rok.
   
Ponadto w ramach modernizacji oczyszczalni ścieków dokonano również montażu nowych urządzeń technologicznych i pomiarowych w reaktorach biologicznych oraz zamontowano nowe dmuchawy w stacji dmuchaw.

Projekt ma pozytywny wpływ na środowisko naturalne, jego realizacja przyczyni się do poprawy jakości i klasy wód w rzece Bzurze i rzece Utracie oraz ochronę zasobów wód 
podziemnych przed zanieczyszczeniem, w efekcie już stwierdzonej redukcji poziomu zanieczyszczeń (tj. azotu, fosforu, zawiesiny ogólnej, ChZT, BZT5) w oczyszczanych ściekach.

   
Długofalowym efektem realizacji projektu będzie poprawa stanu środowiska przyrodniczego na obszarach o wysokich walorach przyrodniczych ( bliskość Puszczy Kampinoskiej, Puszczy Bolimowskiej, Rezerwatu Rzeki Rawki).

Cele przewidziane do realizacji w ramach tego projektu uwzględniały kwestie horyzontalne zgodne z kierunkami polityki UE w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju a także założenia:
- Narodowego Planu Rozwoju
- Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych
- Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego
- Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010
- Programu Ochrony Środowiska dla województwa mazowieckiego

   Bezpośrednim celem projektu była poprawa podstawowej techniki infrastruktury komunalnej, poszerzenie zakresu korzystania z usług kanalizacyjnych przez mieszkańców, podniesienie ogólnego standardu i warunków życia społeczności miasta poprzez zapewnienie dostępu do podstawowej infrastruktury technicznej. Ochrona środowiska zlewni rzeki Bzury i rzeki Wisły, poprawa czystości wód powierzchniowych, doprowadzenie infrastruktury kanalizacyjnej do poziomu innych miast europejskich, stworzenie korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorstw działających zgodnie z zasadami poszanowania środowiska.
   
Cele szczegółowe obejmowały ograniczenie ilości i poprawę jakości ścieków komunalnych odprowadzanych bezpośrednio do wód powierzchniowych. 
Cele pośrednie dotyczyły przeciwdziałania marginalizacji społecznej i ekonomicznej miasta poprzez podniesienie jego atrakcyjności osadniczo-gospodarczej, zwiększenie spójności społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego, zapewnienie wzrostu konkurencyjności i promocja regionu.
Cele projektu, wskaźniki produktu oraz wskaźniki rezultatu założone dla projektu zostały osiągnięte.

DO GÓRY

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.