{index_ob_css}{index_ob_js}
Powróć do: Urząd Miejski

Audytor Wewnętrzny (AW)

Kontakt:
Adres: ul. 1 Maja 16, 96-500 Sochaczew

e-mail: audytor@sochaczew.pl

 
Godziny przyjęć: 

 Od poniedziałku do piątku: 8.00 - 16.00

 
Audytor Wewnętrzny: Zofia Lepieszka

Tel.:  (46) 8622730 w. 362

 

Kompetencje i zadania: 

Do podstawowych zadań Audytora należy przeprowadzanie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim i miejskich jednostkach organizacyjnych, a w szczególności:

1. Niezależne badanie systemów zarządzania i kontroli w jednostce, w wyniku którego Burmistrz Miasta uzyskuje obiektywną i niezależną ocenę adekwatności, efektywności i skuteczności tych systemów.

2. Czynności doradcze, w tym składanie wniosków, mające na celu usprawnienie funkcjonowania jednostki.

3. Ocena zgodności prowadzonej działalności z przepisami praw oraz obowiązującymi w jednostce procedurami wewnętrznymi.

4. Ocena efektywności i gospodarności podejmowanych działań w zakresie systemów zarządzania i kontroli.

5. Ocena wiarygodności sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu.