{index_ob_css}{index_ob_js}

Wodny Plac Zabaw w Sochaczewie

PŁ_wodny_plac_zabaw 

Projekt realizowany z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 

Zakres inwestycji obejmuje zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych.  Wodny Plac Zabaw będzie nowym miejscem rekreacji i aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu w mieście Sochaczew. Centralne miejsce zajmować będzie wodna strefa z urządzeniami zapewniającymi różnorodność efektów wodnych. Wykonana zostanie instalacja wodna z urządzeniami technologicznymi zapewniającymi obieg i czystość wody. Teren inwestycji zostanie wzbogacony o obiekty małej architektury między innymi siedziska i kosze na śmieci oraz zieleń. Ponadto powstanie niezbędna infrastruktura umożliwiająca korzystanie z obiektu. 

Przewidywana wartość inwestycji (w PLN) – 2 220 000,00

Kwota dofinansowania (w PLN) – 1 998 000,00