{index_ob_css}{index_ob_js}

Strefa Aktywności

Strefa Aktywności – Zagospodarowanie terenów nad Bzurą w Sochaczewie etap III

Projekt realizowany z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

strefa_aktywności Inwestycja jest kontynuacją trwającej rewitalizacji bulwarów nad Bzurą i będzie stanowić obszar aktywności mieszkańców. Zadanie obejmuje budowę strefy aktywności ze skateparkiem przeznaczonym do jazdy na rowerach, deskorolkach oraz rolkach. W ramach inwestycji wybudowana zostanie ścieżka pieszo-jezdna, która połączy teren skateparku z trasą spacerową nad rzeką i amfiteatrem. Dzięki temu zagospodarowanie terenu nad Bzurą od strony mostu zostanie przestrzennie domknięte. Rozwidlenia ścieżki utworzą przystanie dla spacerowiczów oraz „wyspę zainteresowań” dedykowaną dla młodszych dzieci. Wymienione strefy funkcjonalne będą wykonane z materiałów naturalnych i przyjaznych najmłodszym przy jednoczesnym zachowaniu możliwie dużej powierzchni biologicznie czynnej na zieleń. Ścieżka stworzy pętlę, wewnątrz której powstanie zintegrowany skatepark z pumptrackiem. Trasy dla rowerzystów będą zróżnicowane pod względem poziomu trudności, z uwzględnieniem osobnej trasy dla najmłodszych. W terenie zielonym znajdą się luźno rozrzucone elementy małej architektury, które umożliwią odpoczynek nad wodą. Na skarpie od strony amfiteatru zieleń zostanie uporządkowana i pojawią się nowe nasadzenia.

Przewidywana wartość inwestycji (w PLN) – 8 900 000

Kwota dofinansowania (w PLN) – 5 000 000