{index_ob_css}{index_ob_js}

Rozbudowa ulicy Dewajtis

rfrd_dewajtis Projekt współfinansowany ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zakres prac zrealizowanych w ramach projektu obejmuje rozbudowę w granicach nowego pasa drogowego na odcinku 365 mb.

W zakres robót budowlanych wchodzi:

- budowa nawierzchni jezdni,
- przebudowa skrzyżowań i zjazdów w zakresie niezbędnym do funkcjonowania drogi,
- budowa chodnika,
- budowa ścieżki rowerowej,
- przebudowa sieci gazowej,
- budowa przydrożnych rowów chłonno-odparowujących,
- przebudowa istniejącej sieci oświetlenia ulicznego,
- budowa zatok postojowych.
Wykonane zostały elementy eksploatacyjne drogi takie jak: oznakowanie poziome i pionowe oraz elementy bezpieczeństwa ruchu. Wzdłuż zaprojektowanej drogi wykonano jednostronnie utwardzone pobocze. Rozbudowana droga wraz z chodnikiem, ścieżką rowerową, zatokami postojowymi oraz rowem zapewnia cechy, które mają wpływ na komfortowe i bezpieczne użytkowanie, a także zwiększa płynność ruchu. Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom ruchu drogowego, w tym: pieszym, rowerzystom, kierowcom samochodów osobowych, pasażerom komunikacji zbiorowej, motocyklistom. Wszystkie zastosowane rozwiązania techniczne mają na celu przyczynić się do rozwoju społeczno-gospodarczego miasta, regionu i kraju oraz poprawy warunków życia mieszkańców oraz przyjezdnych.

Wartość ogółem: 2 082 560,75 zł

Dofinansowanie: 1 332 484,37 zł

% dofinansowania: 63,98

Wkład własny: 750 076,38 zł