{index_ob_css}{index_ob_js}
Powróć do: NGO

Programy współpracy i sprawozdania z realizacji

 

Sprawozdanie

z realizacji Programu Współpracy Miasta Sochaczewa za rok 2023 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

Sprawozdanie z PWMS za  rok 2023 


UCHWAŁA NR XLIV/449/23

RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE 

z dnia 29 listopada 2023 r.

w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Sochaczew na rok 2024 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Uchwała_Nr_XVLIV-449-23