{index_ob_css}{index_ob_js}

Budowa sali gimnastycznej przy SP 2

sp2_hala Inwestycja została dofinansowana ze środków Ministra Sportu i Turystyki pochodzących z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - Nazwa programu:  „Sportowa Polska - Program Rozwoju Lokalnej  Infrastruktury Sportowej - Edycja 2022”

 

Nazwa projektu: Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sochaczewie

 

Cel projektu: Inwestycja ma na celu poprawę stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej, a tym samym zapewnienie właściwego poziomu kultury fizycznej uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Sochaczewie poprzez budowę ogólnodostępnej sali gimnastycznej z łącznikiem wraz z niezbędną infrastrukturą. Jako obiekt ogólnodostępny i niekomercyjny jednocześnie służył będzie lokalnym społecznościom do aktywnego spędzania czasu wolnego.

 

Zakres przedsięwzięcia: W ramach inwestycji zaprojektowano i wykonano budynek sali gimnastycznej z łącznikiem przy północnym skrzydle istniejącej szkoły, a także ciągi piesze i jezdne, miejsca postojowe, zieleń, instalację zewnętrzną kanalizacji sanitarnej i deszczowej, cieplną oraz instalację elektryczną. W budynku łącznika, sąsiadującego z północnym skrzydłem istniejącej szkoły, przewidziano dwie szatnie wraz z zapleczami sanitarnymi (umywalki, prysznice i wc), magazyn sprzętu sportowego dostępny zarówno od strony sali sportowej, jak i z zewnątrz budynku, pokój trenera z zapleczem sanitarnym, dwie ogólnodostępne toalety - w tym jedna dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenie gospodarcze z szatnią oraz techniczne.

Całkowita wartość inwestycji  – 5 240 929,50 zł

Kwota dofinansowania  – 977 400 zł