{index_ob_css}{index_ob_js}

Bezpieczny pieszy

zrodlo_finansowania_UE_bezpieczny_pieszy 

W ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa przejść dla pieszych na terenie miasta Sochaczew w ramach konkursu pn. Bezpieczny pieszy”, Gmina Miasto Sochaczew uzyskała środki na kwotę dofinansowania pokrywającą aż 85 proc. kosztów zadania. Dotacja pochodzi z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - „Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego”.

Głównym celem projektu jest podjęcie skutecznych działań poprawiających poziom bezpieczeństwa pieszych na drogach przebiegających przez teren miasta Sochaczew, a w szczególności w miejscach gdzie znajdują się budynki użyteczności publicznej m.in. placówki szkolne, budynki administracji publicznej oraz zdrowia.

 Zakres rzeczowy projektu to:

- przebudowa przejść dla pieszych polegającą na ich wyniesieniu i oznakowaniu,

- montaż radarowych wyświetlaczy prędkości w okolicach budynków użyteczności publicznej, takich jak: Szpital Powiatowy, przedszkola, szkoły, urzędy, Środowiskowy Dom Samopomocy, miejskie obiekty sportowe,

- zakup i montaż mobilnych miasteczek rowerowych dla 6 miejskich szkół podstawowych.

 Całkowita wartość zadania wynosi 439 420,44 zł, z czego kwota dofinansowania to 373 507,37 zł.