{index_ob_css}{index_ob_js}

Usuwanie azbestu

WFOSiGW 

„Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Sochaczew w 2023 r."

Zadanie zrealizowane przy współudziale środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 6.580,00 zł na podstawie umowie dotacji Nr 1569/23/OZ/DA z dnia 15.05.2023 r. w ramach Programu Priorytetowego pn. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”. Całkowita wartość zadania wynosi 29.580,39 zł. 

 


 

„Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Sochaczew w 2022 r.”

Zadanie zrealizowane przy współudziale środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 6.193,00 zł na podstawie umowie dotacji Nr 2328/22/OZ/DA z dnia 12.09.2022 r. w ramach Programu Priorytetowego pn. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”. Całkowita wartość zadania wynosi 28.189,51 zł. 

 


 

„Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Sochaczew w 2021 r.”

Zadanie zrealizowane przy współudziale środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 9.323,00 zł na podstawie umowie dotacji Nr 2895/21/OZ/DA z dnia 11.10.2021 r. w ramach Programu Priorytetowego pn. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”. Całkowita wartość zadania wynosi 25.801,46 zł. 

 


 

„Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Sochaczew w 2020 r.”

Zadanie zrealizowane przy współudziale środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 31.846,00 zł na podstawie umowie dotacji Nr 2231/20/OZ/DA z dnia 04.09.2020 r. w ramach Programu Priorytetowego pn. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”. Całkowita wartość zadania wynosi 52.221,56 zł.