{index_ob_css}{index_ob_js}

15 Sierpnia etap I

15_Sierpnia_I_etap Projekt współfinansowany ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

 

Zakres prac przewidzianych do realizacji w ramach projektu obejmuje przebudowę drogi na odcinku 593 m, budowę chodników dla pieszych, obustronnych pasów ruchu dla rowerów wyznaczonych na jezdni po obu stronach drogi, przebudowę kanalizacji deszczowej z włączeniem do istniejącej kanalizacji oraz przebudowę skrzyżowań.

 

Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom ruchu drogowego, w tym: pieszym, rowerzystom, kierowcom samochodów osobowych, pasażerom komunikacji zbiorowej, motocyklistom.

 

Wszystkie zastosowane rozwiązania techniczne mają na celu przyczynić się do rozwoju społeczno-gospodarczego miasta, regionu i kraju oraz poprawy warunków życia mieszkańców oraz przyjezdnych.

Wartość ogółem: 4 699 898,76 zł

Dofinansowanie: 2 540 899,17 zł

% dofinansowania: 54,06

Wkład własny:  2 158 999,59 zł