{index_ob_css}{index_ob_js}

Letnia SENIORADA 2023

Mazowsze_dla_seniorów

"Letnia SENIORADA 2023 - cykl koncertów w parku w Chodakowie" - zadanie współfinansowane z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów "Mazowsze dla Seniorów 2023" na podstawie Umowy Nr W/UMWM-UU/UM/ZD/2730/2023 z dnia 01.06.2023 r.

Przedsięwzięcie pn. „Letnia SENIORADA 2023” to cykl koncertów w parku w Chodakowie, które odbywały się w wybrane niedziele od 2 lipca do 20 sierpnia 2023 r. Projekt zakładał realizację koncertów, zróżnicowanych programowo i wykonawczo, połączonej z prezentacją twórczości artystycznej (także senioralnej) w przestrzeni parkowej. Synergia sztuk (malarstwo, rzeźba, rękodzieło, ikony) była motywem przewodnim tego międzypokoleniowego inkubatora kultury. 

Celem projektu było umożliwienie seniorom zamieszkującym w Sochaczewie skorzystanie z ciekawej oferty kulturalnej. Udział w koncertach to doskonała okazja do lokalnej integracji i większy udział seniorów w życiu kulturalnym. 

Społeczna przydatność i korzyści wynikające z realizacji przedsięwzięcia:
- pozytywne oddziaływanie projektu na kondycję społeczną seniorów (poprawa samopoczucia, zadowolenie, satysfakcja),
- zwiększenie zainteresowania starszych osób sprawami miasta (aktywizacja społeczna),
- wzrost aktywności seniorów w przedsięwzięciach o charakterze kulturalnym,
- integracja środowiska senioralnego oraz integracja międzypokoleniowa,
- zaangażowanie w realizację wspólnego projektu,
- możliwość prezentacji własnej twórczości senioralnej szerokiemu gronu odbiorców,
- adaptacja scenerii zrewitalizowanego parku do stworzenia miejsca spotkań seniorów,
- wpisanie się projektu do kalendarza stałych letnich propozycji, tym samym przeciwdziałania wykluczeniu seniorów z udziału w pełnej ofercie kulturalno-turystycznej Sochaczewa. 

Wartość zadania ogółem: 30 600,00 zł
Kwota dofinansowania: 24 000,00 zł
Wkład własny: 6 600,00 zł
% dofinansowania: 78,43 %