{index_ob_css}{index_ob_js}
Powróć do: Dla Turysty

Puszcza Kampinoska

mama zasięgu Puszczy Kampinoskiej Puszcza Kampinoska to kompleks leśny leżący w centralnej Polsce, na północny wschód od Sochaczewa. Teren Puszczy zaczyna się już kilka kilometrów za granicami naszego miasta. Zajmuje fragment pradoliny Wisły na Nizinie Mazowieckiej, ograniczony korytem Wisły, korytem Bzury oraz skarpą tarasu Równiny Łowicko-Błońskiej. Miasto Sochaczew połączone jest również z Puszczą Kampinoską szlakiem kolejowym o rozstawie torów 750 mm, czyli popularną "wąskotorówką", na którym do dziś dnia można spotkać ciuchcie z turystami.

Powierzchnia Puszczy to ok. 670 km².

Puszcza przez bardzo długi okres czasu pozostawała dziewicza. Dopiero na początku XV wieku pojawiły się pierwsze osady ludzkie w głębi lasów: Truskaw i Wólka Zaborowska. W XVI wieku lasy weszły w skład majątków królewskich, a od 1590 stanowiły tzw. królewszczyznę. Dochód z nich zasilał skarb publiczny. W tym czasie rozpoczęło się intensywne eksploatowanie puszczy: wycinano drzewa, które następnie spławiano Wisłą do Gdańska; wyrabiano smołę, potaż, dziegieć i węgiel drzewny. Największe zniszczenia powstały w XVIII wieku. Z końcem tego stulecia z braku surowca likwidowano smolarnie.

Puszcza podobnie jak sąsiednia Puszcza Bolimowska była w przeszłości terenem polowań na łosie, jelenie, dziki. Polował tu prawdopodobnie Władysław Jagiełło, a na pewno Jan III Sobieski i Stanisław August Poniatowski. Jednak wraz z intensywnym rozwojem osadnictwa oraz wycinką lasu wytrzebiono i zwierzynę.

Puszcza była areną niemal wszystkich ważnych wydarzeń w historii Polski. W 1410 zachodnim skrajem Puszczy podążał pod Grunwald Władysław Jagiełło. W 1794 północnym krańcem maszerowała dywizja, którą dowodził Henryk Dąbrowski. W okresie Powstania Styczniowego Puszcza dawała schronienie dla walczących. We wrześniu 1939 lasy stały się miejscem walk, a także masowych mordów dokonywanych przez Niemców na ludności cywilnej (m.in. okolice Palmir). Pamiątkami tych wydarzeń są rozsiane po całej Puszczy samotne mogiły i cmentarze poległych tam ludzi.


Kampinoski Park Narodowy posiada 22 obszary ochrony ścisłej, stanowiące 12% jego terenu. Pozostałą część zajmują obszary ochrony częściowej (80,4% terenu) i ochrony krajobrazowej (7,6%). Wokół Parku rozciąga się otulina o powierzchni ponad 37 tys. ha.

Od 2000 roku KPN jest Rezerwatem Biosfery "Puszcza Kampinoska". Został też uznany przez Parlament Europejski za ostoję ptaków o randze europejskiej.