{index_ob_css}{index_ob_js}

Rekrutacja do sochaczewskich szkół i przedszkoli

1 marca rozpoczyna się proces rekrutacji do sochaczewskich placówek oświatowych – szkół i przedszkoli. Rekrutacja odbywa się elektronicznie, za pomocą platformy Vulcan.

Zgodnie z zarządzeniem burmistrza 1 marca rozpoczyna się rekrutacja do sochaczewskich szkół i przedszkoli na rok szkolny 2024/2025. Kalendarz wygląda następująco: od 1 do 31 marca rodzice zgłaszają dzieci do placówek. We wniosku o przyjęcie należy wskazać wybrane przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych według swoich preferencji, od najbardziej do najmniej preferowanych. Przedszkole/szkoła wskazana na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie nazywana jest przedszkolem/szkołą pierwszego wyboru. W przypadku jeśli rodzice nie korzystają z internetu, mogą wypełnić wniosek (dostępny w szkołach i przedszkolach) w wersji papierowej i dołączyć wymagane dokumenty, a następnie złożyć w sekretariacie szkoły pierwszego wyboru. Później komisje rekrutacyjne zweryfikują otrzymane dokumenty, a 25 kwietnia zostanie podana lista dzieci przyjętych do poszczególnych placówek. Do 7 maja rodzice będą mieli czas na potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły lub przedszkola – trzeba będzie w tym celu złożyć pisemne oświadczenie. 9 maja poznamy ostateczne listy zakwalifikowanych dzieci, a od 10 maja rodzice będą mieli trzy dni na odwołanie się od decyzji komisji rekrutacyjnej. Procedura naboru uzupełniającego rozpocznie się 27 maja.

O przyjęcie do miejskich placówek mogą ubiegać się przede wszystkim dzieci mieszkańców Sochaczewa, natomiast rodzice/prawni opiekunowie dzieci zamieszkałych poza Sochaczewem mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka w postępowaniu uzupełniającym, jeżeli przedszkole/oddział przedszkolny w szkole podstawowej będzie dysponował wolnymi miejscami.

W postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli mogą brać udział dzieci urodzone w latach 2018-2021 (tj. dzieci 3, 4, 5 i 6-letnie). Dzieci urodzone w 2022 r. nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dopiero po ukończeniu przez dziecko 2,5 lat. Decyzję podejmuje dyrektor przedszkola.

Przy rozpatrywaniu wniosków będą brane pod uwagę przede wszystkim następujące kryteria: zamieszkanie na terenie Sochaczewa i posiadanie przez przynajmniej jednego z rodziców Sochaczewskiej Karty Mieszkańca oraz uczęszczanie rodzeństwa do tej samej palcówki.

Więcej informacji o procesie rekrutacji na stronie miasta

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności