Czwartek, 18 kwietnia 2024
Imieniny: Apoloniusz, Bogusława, Bogusław
pochmurno
6°C

O środkach unijnych w Sochaczewie

O tym, jak skutecznie wykorzystać wsparcie w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027, można było dowiedzieć się podczas konferencji „Nowa perspektywa, nowe możliwości – #FEM 2021 – 2027”, która odbyła się 6 września w Sochaczewie. Spotkanie z udziałem ekspertów, przedstawicieli samorządów, instytucji oraz przedsiębiorców było także okazją do podsumowania europejskiego wsparcia, które trafiło do regionu żyrardowskiego w kwocie aż 245 mln zł, w tym m.in. 6,9 mln zł na sochaczewski Ekobus.

Zdjęcie do O środkach unijnych w Sochaczewie

Pierwsza z ośmiu konferencji regionalnych odbywających się w każdym z subregionów województwa mazowieckiego dotyczyła subregionu żyrardowskiego. Główni beneficjenci z tego terenu to przedsiębiorcy, miasta, gminy (m.in. Sochaczew, Nowa Sucha, Iłów), powiaty takie jak sochaczewski, ale też parafie, placówki przedszkolne i szpitale. Z efektów 181 projektów zrealizowanych w poprzedniej perspektywie korzystają wszyscy mieszkańcy. Fundusze europejskie poprawiły transport publiczny, rozwinęły edukację, pomogły w rewitalizacji wielu zabytków, a także wpłynęły na ochronę klimatu.

Nowa perspektywa – nowe możliwości

Wystąpienie Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika  Nowa perspektywa unijna na lata 2021-2027 otwiera nowe szanse rozwoju i o tym właśnie rozmawiano w Sochaczewie. Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, który rozpoczął to wydarzenie, przypomniał, że jak dotąd dzięki unijnemu wsparciu zrealizowano setki inwestycji w każdym subregionie. Zmieniła się jakość życia mieszkańców w obszarze m.in. transportu, edukacji, zdrowia, ekologii, a także dostępności. Zapowiedział też, że w nowym okresie na lata 2021-2027 samorząd województwa mazowieckiego ma do dyspozycji ponad 2 mld euro. – Z pomocy z Unii Europejskiej skorzystają m.in. samorządy, ich jednostki organizacyjne, przedsiębiorcy, uczelnie, a także organizacje pozarządowe. Duży nacisk zostanie położony na działania na rzecz środowiska i ograniczania zmian klimatu, a także cyfryzacji – podkreślał marszałek.

Zebranych w imieniu gospodarzy powitał burmistrz Miasta Sochaczew Piotr Osiecki, który na przykładzie termomodernizacji Sochaczewskiego Centrum Kultury oraz rewitalizacji bulwarów nad Bzurą zobrazował powiązanie środków samorządowych z unijnymi, zachęcając tym samym do sięgania po unijne wsparcie, pozwalające na znaczące zmiany w mieście. 

konf3a Założenia nowej perspektywy Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 przybliżyła Elżbieta Szymanik, zastępca dyrektora w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych. – Pierwsze konkursy za nami i już widzimy, że potrzeby wciąż są ogromne, jak choćby dalsze inwestycje w transformację energetyczną, budowę dróg czy pomoc osobom z niepełnosprawnościami i zagrożonych ubóstwem. Dążymy do zrównoważonego rozwoju Mazowsza, a fundusze europejskie już od 19 lat nam w tym pomagają – mówiła. 

Ruszają pierwsze nabory wniosków

W obecnej perspektywie wsparcie zostanie ukierunkowane na zwiększenie konkurencyjności gospodarki, rozwój niskoemisyjnego transportu czy rozwój opieki zdrowotnej. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych już ogłosiła pierwsze nabory wniosków. 

W swojej prezentacji Elżbieta Szymanik przedstawiła także subregion pod kątem aktywności w realizacji projektów, jak również podała przykłady dotychczas zrealizowanych inwestycji. W Sochaczewie w ramach projektu "Sochaczewski Eko-bus" mieszkańcy korzystają z ekologicznego transportu miejskiego. Fundusze europejskie pomogły w zakupach kilku autobusów spełniających normy ekologiczne, dodatkowo zostały ustawione wiaty przystankowe, stojaki dla rowerów, a także biletomaty i tablice z rozkładem jazdy. Wyświetlane godziny odjazdów autobusów to cenna informacja dla osób korzystających z komunikacji zbiorowej.

Pożyczki unijne

W dalszej części Krystian Malesa, członek Zarządu Mazowieckiego Regionalnego Funduszu Pożyczkowego na przykładach zrealizowanych projektów opowiedział o możliwościach wsparcia finansowego dla mazowieckich przedsiębiorców zainteresowanych dofinansowaniem na założenie lub rozwój firmy czy też pożyczkami hipotecznymi. Z kolei Marek Pszonka, członek Zarządu Mazowieckiej Agencji Energetycznej przybliżył oferowane formy współpracy i wsparcia w działaniach polegających na obniżeniu kosztów zakupu energii elektrycznej, m.in. poprzez termomodernizację i wdrożenie OZE. 

Konferencje regionalne organizowane są przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego. Partnerami konferencji zorganizowanej w naszym mieście było Miasto Sochaczew oraz Sochaczewskie Centrum Kultury. Wydarzenie poprowadził dyrektor delegatury urzędu marszałkowskiego w Żyrardowie Grzegorz Dobrowolski.

 

Jak podaje portal mazovia.pl najbliższe konkursy w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 to: 

Priorytet II – Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza 

Działanie 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Typy projektów: Zwiększanie ochrony przeciwpowodziowej i ograniczenie skutków suszy poprzez retencjonowanie wód opadowych

Planowane rozpoczęcie: 13 listopada 2023 r.

Alokacja: 91 534 475 zł

Działanie 2.5 Gospodarka wodno-ściekowa

Typy projektów: Zarządzanie efektywnymi, inteligentnymi sieciami wodociągowymi.

Planowane rozpoczęcie: 13 października 2023 r.

Alokacja 59 552 550 zł

Działanie 2.6 Gospodarka o obiegu zamkniętym

Typy projektów: Gospodarka odpadami zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami

Planowane rozpoczęcie: 13 listopada 2023 r.

Alokacja 44 817 070 zł

Działanie 2.6 Gospodarka o obiegu zamkniętym

Typy projektów: Transformacja przedsiębiorstw w kierunku GOZ (nabór dla przedsiębiorców)

Planowane rozpoczęcie: 13 grudnia 2023 r.

Alokacja 52 935 600 zł

Działanie 2.7 Bioróżnorodność

Typy projektów: Ochrona różnorodności biologicznej i rodzimych gatunków roślinnych i zwierzęcych na terenach miejskich i pozamiejskich

Planowane rozpoczęcie: 13 grudnia 2023 r.

Alokacja 48 325 792 zł

 

Priorytet III – Fundusze Europejskie na rozwój mobilności miejskiej na Mazowszu

Działanie 3.2 Mobilność miejska w ZIT

Typy projektów: Infrastruktura rowerowa i piesza – Alokacja 247 032 800 zł

Ekologiczny i konkurencyjny transport publiczny - Alokacja 53 369 637 PLN

Planowane rozpoczęcie: 15 grudnia 2023

 

Priorytet IV – Fundusze Europejskie dla lepiej połączonego i dostępnego Mazowsza

Działanie 4.1 Transport regionalny i lokalny

Typy projektów: Budowa i przebudowa dróg powiatowych i gminnych

Planowane rozpoczęcie: 29 grudnia 2023

Alokacja: 145 572 900 PLN

 

Priorytet VII – Fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu

Działanie 7.2 Wzmocnienie kompetencji uczniów

Typy projektów:  Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych ogólnokształcących

Planowane rozpoczęcie: 29 września 2023

Alokacja: 12 792 770 PLN

 

Priorytet VIII – Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu

Działanie: 8.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa

Typy projektów: Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz osób biernych zawodowo przy zastosowaniu usług aktywnej integracji,  Aktywizacja społeczna i zawodowa w ramach podmiotów integracji społecznej

Planowane rozpoczęcie: listopad 2023

Alokacja: 42 273 316 PLN

Działanie:8.3 Potencjał partnerów społecznych i organizacji pozarządowych

Typy projektów: Wzmocnienie potencjału organizacyjnego i kompetencyjnego partnerów społecznych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego w obszarze zasad horyzontalnych UE w celu podniesienia jakości realizowanych usług

Planowane rozpoczęcie: 20 grudnia 2023

Alokacja: 13 233 900 PLN

Działanie: 8.4 Integracja społeczno-zawodowa obywateli państw trzecich

Typy projektów: Kompleksowe działania w zakresie integracji społecznej, zawodowej uzupełnione niezbędnymi usługami społecznymi na rzecz obywateli państw trzecich, w tym migrantów oraz ich otoczenia

Planowane rozpoczęcie: 24 października 2023 r.

Alokacja: 36 393 243 zł

Działanie: 8.6 Usługi społeczne na rzecz rodzin

Typy projektów: Rozwój usług społecznych na rzecz dzieci i młodzieży, w tym w ramach usług wsparcia systemu pieczy zastępczej

Planowane rozpoczęcie: grudzień 2023 r.

Alokacja: 19 362 740 zł

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.funduszedlamazowsza.eu

 

Więcej zdjęć z konferencji na profilu Miasta Sochaczew

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności

DO GÓRY

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.