{index_ob_css}{index_ob_js}

Konsultacje: wysokość opłat w przedszkolach 

W dniach od 31.05.2024 r. do 14.06.2024 r. konsultacjom społecznym poddany zostanie projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Sochaczew.

Konsultacje odbędą się w formie zebrania opinii. Opinie można składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta w dniach od  31.05.2024 r. do 14.06.2024 r. w godz. 8.00 – 16.00 w formie pisemnej na formularzu, który zostanie udostępniony w dniu 31.05.2024 r. w Biuletynie Informacji Publicznej i Biurze Obsługi Klienta oraz drogą elektroniczną poprzez platformę konsultacyjną https://konsultacje.sochaczew.pl . Celem niniejszych konsultacji jest poznanie opinii na temat ww. uchwały Sochaczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także mieszkańców miasta Sochaczewa. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Sochaczewie.

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności