{index_ob_css}{index_ob_js}

Etos bohatera Błękitnej Armii Hallera

Burmistrz Miasta oraz Grupa Historyczno-Edukacyjna „Szare Szeregi” zapraszają mieszkańców Sochaczewa do parku im. I.W. Garbolewskiego na warsztaty oraz piknik historyczny pod hasłem „Etos bohatera”. Wydarzenie odbędzie się w niedzielę 1 października w godz. 11.00-16.00. 

To już kolejne spotkanie z historią w parku przybliżaną młodemu pokoleniu w atrakcyjnej dla niego formie. Za każdym razem tematem wiodącym jest inne wydarzenie historyczne. Jeden z pikników poświęcono np. odzyskaniu przez Polskę niepodległości, albo tak jak w minionym roku osiemdziesiątej rocznicy powstania Armii Krajowej, harcerskiej formacji "Zawisza" w strukturach Szarych Szeregów i znaku Polski Walczącej. W tym roku członkowie grupy rekonstruktorów przypominać będą o dwóch ważnych rocznicach przypadających w 2023 roku. Pierwsza z nich to 160. lat od wybuchu powstania styczniowego, druga 150. lat od urodzin gen. Józefa Hallera, dowódcy „Błękitnej Armii”. 

Mieszkańcy zobaczą w parku wystawę pojazdów historycznych, w ramach której znajdzie się m.in. zrekonstruowany Renault cv22 z 1917 roku. Innym ciekawym obiektem dla pasjonatów militariów będzie prawosławna armata polowa 76,2 mm. Dostępne będą również wystawy wyposażenia – broni, sprzętów i mundurów żołnierzy Wojska Polskiego z okresu powstania styczniowego i lat późniejszych.  

- Bardzo cenię sobie współpracę z Grupą Historyczno-Edukacyjną "Szare Szeregi". Jej pikniki organizowane w parku Garbolewskiego zawsze przyciągają mnóstwo dzieci. Animatorzy umiejętnie łączą naukę z zabawą, potrafią niekiedy trudne wydarzenia przedstawić w przystępnej formie, umieją dotrzeć do młodych umysłów. Idąc z rodziną na piknik mamy gwarancję, że dzieci nie będą się nudziły – mówi Agata Kalińska, naczelnik Wydziału Sportu i Organizacji Pozarządowych UM.

Dla dzieci i młodzieży organizatorzy przygotują grę miejską „Zostań Halerczykiem”, która będzie się składała z sześciu stacji: punktu werbunkowego, gdzie będą wydawane karty mobilizacyjne ochotniczej armii gen. Józefa Hallera; warsztatów ślusarskich, podczas których uczestnicy wykonają m.in. breloczek do kluczy z łuski Mauser Mosin; stanowiska sanitarnego, gdzie przeprowadzone zostaną zajęcia z pierwszej pomocy, bandażowania i usztywniania kończyn; musztry, podczas której przekazane zostaną podstawowe komendy musztry Wojska Polskiego; toru sprawnościowego, składającego się z pięciu ćwiczeń; egzaminu (quizu historycznego) sprawdzającego nabytą wiedzę.

Zapraszamy w niedzielę 1 października do parku im. I.W. Garbolewskiego. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Organizację wydarzenia zleciło miasto Sochaczew w ramach jednego z wielu corocznie ogłaszanych konkursów dotacyjnych dla organizacji pozarządowych. 

 

 

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności