{index_ob_css}{index_ob_js}

Żelazowa Wola

Oficyna Chopinowska w Żalazowej Woli, widok od frontu, widoczne drzewa i osoby wchodzące do wnętrza Żelazowa Wola to wieś położona 3 kilometry od Sochaczewa nad rzeką Utratą, znana wszystkim jako miejsce urodzenia wybitnego polskiego kompozytora - Fryderyka Chopina. Tutaj znajduje się muzeum Dom Urodzenia Fryderyka Chopina (zarządzane przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina). Dworek otacza urokliwy park urządzony w latach 1932-1939 według projektu Franciszka Krzywdy - Polkowskiego.

Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1579 z akt grodzkich, gdzie jako właścicieli Żelazowej Woli wymieniono Mikołaja i Piotra Żelazo, następnie właścicielami byli Łuszczewscy, Paproccy, od których w 1802 wieś zakupiła rodzina hrabiów Skarbków (Kacper i Ludwika). Zamieszkali we dworze z dwiema oficynami (obecny "dworek" to wschodnia oficyna), a guwernerem ich dzieci był Mikołaj Chopin – ojciec Fryderyka.

Rodzina Chopinów mieszkała w oficynie dworu do 1 października 1810, kiedy to przeniosła się na stałe do Warszawy. W 1812 korpus główny dworu Skarbków spłonął i nie nadawał się do zamieszkania. Nigdy nie został też odbudowany, gdyż rodzina Skarbków nie posiadała wystarczających środków finansowych na jego odbudowę. W 1818 Ludwika Skarbek odsprzedała Żelazową Wolę synowi Fryderykowi, zachowując prawo do korzystania z jednej oficyny, aż do swej śmierci. W drugiej połowie XIX wieku, aby nadać lewej oficynie bardziej nobliwy charakter, do jej frontu dobudowano kolumnowy portyk zwieńczony trójkątnym tympanonem, nadając jej tym samym wygląd typowego polskiego dworku. Podczas I wojny światowej, od uderzenia pioruna spłonęła prawa oficyna dworu. W 1928 Warszawskie Towarzystwo Przyjaciół Domu Chopina wspólnie z Komitetem Chopinowskim z Sochaczewa zakupiły oficynę i 3 hektary ziemi wokół budynku za 40 tys. zł od Rocha Szymaniaka, który był właścicielem terenu od 1918. Podczas II wojny światowej w dworku stacjonowali żołnierze niemieccy, pod koniec wojny zaś znajdował się tam szpital. Po II wojnie światowej w dworku utworzono muzeum poświęcone pamięci Fryderyka Chopina.

Foto Małgorzata Kazur/NIFC

 Park i Dom Urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli

Z okazji Roku Chopinowskiego, obchodzonego w 2010 roku, muzeum kompozytora zyskało nowy blask. Kosztem 71 milionów złotych odrestaurowany został dworek i otaczający go park. Wybudowano także nowoczesne pawilony obsługi turystów. Działania te spowodowały, że miejsce to stało się muzeum na europejskim poziomie.

Informacje o godzinach otwarcia i cenach biletów można uzyskać na stronie internetowej Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina