{index_ob_css}{index_ob_js}

SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

Portal oferuje możliwość wyszukiwania wielu różnych obiektów za pomocą kontrolki szukania, znajdującej się w prawym górnym narożniku okna mapy. Dostępne jest wyszukiwanie: adresów, działek, planów zagospodarowania, obiektów zainteresowania publicznego oraz lokalizacji miejsc na podstawie podanych wartości współrzędnych. 

System Informacji Przestrzennej Miasta Sochaczew - SIP