{index_ob_css}{index_ob_js}
Powróć do: Wsparcie biznesu

Poradnik przedsiębiorcy

Wszystkie osoby zainteresowane założeniem własnej działalności gospodarczej zachęcamy do korzystania ze wsparcia platformy Punkt Kontaktowy biznes.gov.pl przygotowanej przez ministerstwo właściwe ds. gospodarki:

https://www.biznes.gov.pl/przedsiebiorcy/

Na platformie tej znajdziecie Państwo poradniki i procedury oraz wsparcie ekspertów pomocne przy założeniu i w całym procesie prowadzenia działalności gospodarczej.

Zachęcamy Państwa również do zapoznania się z darmowymi publikacjami wydanymi przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

PARP

Tu znajdziesz informacje o darmowych kursach online dla przedsiębiorców.

PARP dofinansowania

Odsyłamy także do obszernych wyjaśnień nowych regulacji, zamieszczonych na stronach internetowych administracji państwowej, zwłaszcza Ministerstwa Finansów.

Otworzy się w nowym oknie„Działalność gospodarcza – formy opodatkowania”

 

Wsparcie z Funduszy Europejskich – harmonogramy naborów wniosków


 

Ciekawe miejsca w sieci dla przedsiębiorcy:

Generator ofert PAIH

ARMSA

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej 

Sprawdź numer REGON 

Sprawdź adres w bazie TERYT 

Wyszukaj kody PKD 2007 

Kiedy i jak się ubezpieczyć? 

Portal podatkowy 

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Państwowa Inspekcja Pracy 

Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sochaczewie 

Portal Promocji Eksportu

Polskie Mosty Technologiczne 

Polska Agencja Inwestycji i Handlu 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Informacje i usługi dla obywateli

Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera 

Informacje o znakach towarowych 

Wyszukiwarki Urzędu Patentowego RP 

Europejski Portal e-sprawiedliwości

Krajowy Rejestr Sądowy

Informacje o tworzeniu i rejestracji spółki jawnej