{index_ob_css}{index_ob_js}

Międzynarodowy Festiwal Chopinowski na Mazowszu

Logo Międzynarodowego Festiwalu Chopinowskiego na Mazowszu - nazwa na tle wierzb 

Od pierwszych lat swego istnienia Międzynarodowy Festiwal Chopinowski na Mazowszu odbywa się w Sochaczewie. Patronuje mu bliskość miejsca otoczonego czcią całego świata - Domu Urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli. Pomysłodawcą wydarzenia artystycznego byli instruktorzy Miejskiego Ośrodka Kultury w Sochaczewie, pragnący przybliżyć mieszkańcom Sochaczewa i regionu muzykę wielkiego polskiego kompozytora. Zwrócili się o współorganizację do Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Fryderyka Chopina, która posiadała odpowiednie warunki do realizacji przesłuchań (lokal, instrumenty, kadra pedagogiczna).

16 października 1993, w przeddzień 144 rocznicy śmierci Fryderyka Chopina, festiwal odbył się po raz pierwszy pod nazwą "I Wojewódzkie Przesłuchania Chopinowskie". Celem wydarzenia było: upowszechnianie muzyki Fryderyka Chopina, wspólne muzykowanie młodzieży, poszukiwanie młodych talentów, uczczenie pamięci Fryderyka Chopina w rocznicę jego śmierci uczestnikami przesłuchań byli uczniowie szkół muzycznych Województwa Skierniewickiego (pod który terytorialnie podlegaliśmy). Zainteresowanie konkursem było ogromne, dlatego też podczas II Wojewódzkich Przesłuchań zaproponowano rozszerzenie formuły spotkań przez zaproszenie do udziału w nich przedstawicieli sąsiednich województw, jak również zmianę nazwy na Mazowieckie Przesłuchania Chopinowskie. Nowością organizacyjną wprowadzoną podczas IV Mazowieckich Przesłuchań i trwającą do dziś była rezygnacja ze stosowanego dotychczas sztywnego podziału uczestników na grupy wiekowe. Zamiast tego, wszyscy młodzi artyści mogli przygotowywać program wybrany w ramach jednego z trzech zakresów repertuarowych odpowiadający ich aktualnemu stopniowi zaawansowania. Z roku na rok przesłuchania nabierały większego rozmachu, ciesząc się większym zainteresowaniem młodych pianistów, co owocowało zmianą formuły na zasięg ogólnopolski oraz w 2006 r. zmianą nazwy na Mazowiecki Festiwal Chopinowski, która odzwierciedlała rzeczywisty charakter naszego mazowieckiego święta chopinowskiego.

Młoda pinistka w czarnym stroju gra na fortepianie na scenie Pańśtwowej Szkoły Muzycznej w Sochaczewie Od 2007 roku Festiwal ma formułę międzynarodową, a jego nazwa to Międzynarodowy Festiwal Chopinowski na Mazowszu. Od początku program Festiwalowy zawierał utwory J.S.Bacha, którego idee twórcze znalazły szczególny wyraz zarówno w dziele naszego największego kompozytora, jak też w jego opiniach na temat inspirującej roli dzieł lipskiego Kantora w kształceniu muzycznym młodzieży. Nie mogło również zabraknąć utworów Fryderyka Chopina. W roku 2006 wyjątkowo ze względu na obchody 250 lecia urodzin Wolfganga Amadeusza Mozarta, dając wyraz bliskości duchowej i uwielbieniu, jakim Chopin darzył twórczość autora Requiem, włączone zostały jego utwory do programu Mazowieckich Przesłuchań Chopinowskich 2006. Od 2007 roku ponownie obowiązują utwory J.S. Bacha i Fr. Chopina.

Przez te lata wykonawców oceniało jury składające się z wybitnych pedagogów Akademii Muzycznych pod przewodnictwem prof.Jana Kadłubiskiego (Warszawa). W skład jury wchodzili: prof.Maria Szmyd-Dormus (Kraków), prof. Włodzimierz Obidowicz (Wrocław), Jerzy Sterczyński (Warszawa). Po ustaleniu formuły międzynarodowej w skład jurorów weszli również wybitni pedagodzy i pianiści z zagranicy: Dorian Leljak (Serbia), Pierpaolo Levi (Włochy), Murray McLachlan (Wielka Brytania), Anton Voigt (Austria), Nat Yontararak (Tajlandia). O wyjątkowości Festiwalu stanowi fakt, iż jury ocenia grę uczestników pod względem wartości artystycznych, bez stosowania skali porównawczej. Wszyscy uczestnicy otrzymują również pamiątkowe dyplomy i drobne upominki. Po przesłuchaniach uczestników jury dokonuje rokrocznie wyboru kilkunastu z nich do udziału w uroczystym koncercie laureatów, w czasie którego wręczane są nagrody i wyróżnienia, najwybitniejszy młody artysta otrzymuje roczne stypendium.

Młodzi pianiści na scenie w Żelazowej Woli Ogromną satysfakcją dla laureatów jest możliwość koncertowania w Domu Urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli oraz w Mazowieckim Centrum Kultury w Warszawie i Warszawskim Towarzystwie Muzycznym. Patronat nad Festiwalem od lat sprawuje Wojewoda Mazowiecki, Burmistrz Sochaczewa oraz Starosta Powiatu Sochaczewskiego, którzy sponsorując nasze święto umożliwiają jego realizację. Duży wkład ma również Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Cieszy nas fakt, że Mazowieckie Przesłuchania Chopinowskie okazały się wyjątkowym, wspólnym świętem upamiętniającym naszego wielkiego kompozytora.