{index_ob_css}{index_ob_js}

Bliskie spotkania ze sztuką

Przygotowujesz się do matury z historii sztuki? Egzaminów na uczelnię? Olimpiady? A może po prostu chcesz poznać historię sztuki i przygotować się na lekcje? Bliskie spotkania ze sztuką są właśnie dla Ciebie. Cykl wykładów o sztuce (obejmujący dzieje od prehistorii do współczesności) prowadzi artystka, malarka, mgr sztuki i pedagog Emilia Zielińska. Wykłady odbywają się co dwa tygodnie – w środy o godz. 17.30, w Klubie Kontrast w Sochaczewskim Centrum Kultury przy ul. 15 Sierpnia 83.


Podczas spotkań uczestnicy zapoznają się z najbardziej istotnymi zagadnieniami dotyczącymi epok, stylów i kierunków a także twórczością wybitnych artystów.  Poznają terminologię sztuki, motywy ikonograficzne oraz zdobędą umiejętność analizowania i interpretowania dzieł. Słuchacze będą otrzymywać także materiały ilustracyjne, omawiane podczas wykładów. wzbogaconych prezentacjami multimedialnymi. Zajęcia są doskonałą formą przygotowania zarówno do matury z historii sztuki, olimpiady artystycznej czy egzaminów wstępnych na kierunki artystyczne.


Koszt: 200zł/m-c

Bliższe informacje i zapisy telefonicznie: 732-244-518 lub (46) 863-07-68


Harmonogram:

1. prehistoria

2. starożytność (kultura: Mezopotamii, Egiptu, Grecji, Rzymu)

3. średniowiecze(sztuki bizantyńskiej, karolińskiej, ottońskiej, romańskiej, gotyckiej, protorenesansowej)

4. sztuka nowożytna (renesans, manieryzm, barok, rokoko, klasycyzm)

5. sztuki XIX wieku (romantyzm, realizm, akademizm, impresjonizm, postimpresjonizm, historyzm, eklektyzm i nurt inżynieryjny w architekturze)

6. sztuki przełomu XIX i XX wieku (secesja, symbolizm, protoekspresjonizm)

7. sztuki 1 połowy XX wieku (fowizm, ekspresjonizm, kubizm, futuryzm, formizm, koloryzm, abstrakcjonizm geometryczny i niegeometryczny, dadaizm, surrealizm, konstruktywizm, École de Paris, styl art déco

8. sztuki 2 połowy XX wieku (socrealizm, informel, pop-art, minimalart, hiperrealizm, land-art, konceptualizm, neofiguracja, nowy realizm, opart, tendencja zerowa, modernizm i postmodernizm w architekturze, nurt organiczny i kinetyczny w rzeźbie oraz sztuka krytyczna i zaangażowana)


Terminy spotkań:

11 października

25 października

8 listopada

22 listopada

6 grudnia

20 grudnia

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
wydarzenia