{index_ob_css}{index_ob_js}
Powróć do: Poradnik

Gdzie pojemniki, gdzie worki?

Od maja 2020 roku nieco zmienił się system segregowania odpadów wytwarzanych w naszych domach. W zabudowie wielorodzinnej, oprócz czarnego kosza na śmieci zmieszane, pojawiły się cztery pojemniki na produkty nadające do ponownego przetworzenia oraz kosz na popiół. Mieszkańcy prywatnych domów mają do dyspozycji jeden kosz na odpady zmieszane, a pozostałe frakcje odpadów gromadzą w workach. 

 

ZABUDOWA WIELORODZINNA

Wszystkie śmieci, zarówno nieposegregowane, jak i segregowane, gromadzone są w pojemnikach. Każdy z nich to inna frakcja odpadów.

Niesegregowane

śmieci zmieszane – kosz czarny

Z największych osiedli, obszarów miasta najgęściej zamieszkanych, odpady zmieszane zabierane będą wedle dobrze znanego rytmu, czyli dwa razy w tygodniu. Z pozostałych nieruchomości zabierane są raz na dwa tygodnie.

 

Segregowane

papier – kosz niebieski

szkło – kosz zielony

odpady biodegradowalne – kosz brązowy

plastik, metal i opakowania wielomateriałowe – kosz żółty

popiół – kosz szary

Nowością jest pojemnik na odpady biodegradowalne, przez co należy rozumieć wszelkiego rodzaju odpadki kuchenne, takie jak obierki, ogryzki, suche kwiaty (bez kości, resztek mięsa, gdyż one muszą trafić do zmieszanych). Do tego pojemnika wspólnoty i spółdzielnie mogą wrzucać odpady zielone, to jest skoszoną trawę i liście. Tym samym w zabudowie wielorodzinnej odchodzi się od systemu gromadzenia odpadów zielonych w workach. Jeśli chodzi o odbiór popiołu, nadal odbierany jest w sezonie grzewczym raz na cztery tygodnie. Pojemniki na wszystkie frakcje zapewnia i dostarcza firma Partner.

 

ZABUDOWA JEDNORODZINNA

Niesegregowane

W zabudowie jednorodzinnej jest jeden pojemnik na odpady zmieszane, natomiast wszystkie pozostałe frakcje są zbierane w systemie workowym.

 

Segregowane

Właściciele domów dostają:

- zielony worek na szkło

- niebieski worek na papier

- żółty worek na plastik, metale i opakowania wielomateriałowe

- brązowy worek na odpady biodegradowalne

- szary worek na popiół.

 

Do worka na bioodpady wrzucamy odpadki pochodzenia roślinnego i odpady zielone takie jak obierki, liście, trawa, odpadki kuchenne (bez kości, resztek mięsa, gdyż one muszą trafić do zmieszanych). Worki na odpady biodegradowalne są odbierane znacznie częściej niż dotychczas, bo raz na dwa tygodnie i przez cały rok.

Worki na poszczególne frakcje odpadów dostarcza mieszkańcom firma Partner.