Wtorek, 16 kwietnia 2024
Imieniny: Julia, Erwina, Benedykt
pochmurno
9°C
Powróć do: Urząd Miejski

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej (KOC)

Kontakt: 

Adres: ul. 1 Maja 16, 96-500 Sochaczew

Tel.: 46 8622730, 8622235, 8622275

Fax.: 46 8622602

e-mail: oc@sochaczew.pl

 
Godziny przyjęć:

 Od poniedziałku do piątku: 8.00 - 16.00

 
Kierownictwo: 

Naczelnik: Mirosław Grzybowski, pok. 413, w. 343

Tel.: (46) 8622730 w. 416, (46) 8622152

e-mail: miroslaw.grzybowski@sochaczew.pl

 
Pracownicy: 

Główny specjalista - Andrzej Książkiewicz, pok. 421, wew. 416, andrzej.ksiazkiewicz@sochaczew.pl

Główny specjalista - Tomasz Stasiak, pok. 421, wew. 415, tomasz.stasiak@sochaczew.pl

 
 Kompetencje i zadania:

Do zakresu działania Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej należy prowadzenie spraw związanych z kierowaniem i koordynowaniem przygotowań oraz realizacją przedsięwzięć w zakresie zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa, obrony cywilnej i spraw obronnych przez zakłady pracy i instytucje działające na administrowanym terenie, ustalonym w przepisach dotyczących powszechnego obowiązku obrony i innych przepisach szczególnych oraz zadań powierzonych przez uprawnione organy, a w szczególności :

1. W zakresie zarządzania kryzysowego :

- pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego podczas zaistniałej sytuacji kryzysowej;
- współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej;
- nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności;
- współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska;
- współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne;
- dokumentowanie działań podejmowanych przez Wydział;
- prowadzenie działań związanych z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie Miasta;
- przeciwdziałanie skutkom zdarzeń o charakterze terrorystycznym;
- gromadzenie i aktualizacja danych o potencjalnych zagrożeniach mieszkańców Miasta mogących spowodować zagrożenie zdrowia lub życia ludności, znaczną destrukcję w infrastrukturze Miasta, uszkodzenia lub - zniszczenia urządzeń i instalacji technicznych niezbędnych do funkcjonowania Miasta;
- powiadamianie i alarmowanie mieszkańców o zagrożeniach dla ludności i środowiska naturalnego na terenie Miasta oraz sposobach minimalizacji ich skutków;
- przygotowanie wstępnej analizy powstałych zagrożeń i uruchomienie działań ochronno – ratowniczych, zgodnie z ustalonymi procedurami postępowania;
- stworzenie zaplecza dla pracy zespołów doradczych wspomagających podejmowanie decyzji w sytuacjach zagrożeń, katastrof lub kryzysów;
- współdziałanie w zakresie wymiany i analizy informacji ze służbami i inspekcjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo na terenie Miasta;
- gromadzenie i aktualizacja baz danych o zagrożeniach oraz siłach i środkach zapobiegania i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym;
- planowanie i organizacja łączności dla potrzeb kierowania obroną cywilną w sytuacjach kryzysowych;
- organizowanie szkoleń i treningów dla właściwych grup i zespołów wykonujących zadania z zakresu reagowania kryzysowego.


2. W zakresie obrony cywilnej:

- planowanie działalności w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej oraz ustalanie zadań w tym zakresie instytucjom, podmiotom gospodarczym i jednostkom organizacyjnym działających na terenie Miasta;
- opracowanie i aktualizacja niezbędnych dokumentów planistycznych z zakresu obrony cywilnej oraz nadzorowanie ich opracowania przez podległe jednostki organizacyjne;
- wdrażanie w życie nowych aktów normatywno-prawnych dotyczących funkcjonowania obrony cywilnej,
- organizowanie szkoleń i ćwiczeń organów i formacji OC oraz szkolenie ludności w zakresie powszechnej samoobrony,
- przygotowanie i zapewnienie działania systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania ludności, a także systemu wykrywania skażeń,
- kierowanie i koordynowanie przygotowań i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej przez instytucje państwowe, przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne oraz organizacje społeczne działające na terenie miasta,
- tworzenie i przygotowanie do działań formacji OC,
- nakładanie świadczeń osobistych i rzeczowych dla potrzeb obrony cywilnej,
 - zabezpieczanie przed skażeniami w czasie kryzysu i wojny produktów żywnościowych, ujęć i urządzeń wodnych oraz obiektów gospodarki rolno-hodowlanej,
- zapewnianie ochrony dóbr kultury, urządzeń użyteczności publicznej oraz ważnej dokumentacji na wypadek zagrożeń czasu pokoju i wojny,
- utrzymywanie sprzętu OC w pełnej sprawności technicznej poprzez konserwację, naprawy, remonty i legalizację oraz realizowanie zakupów niezbędnego sprzętu i środków materiałowych OC, a także nadzorowanie i kontrola stanu technicznego budowli ochronnych i urządzeń specjalnych OC,
- prowadzenie działalności kontrolnej z zakresu OC na terenie miasta,
- wykonywanie innych zadań wynikających z wytycznych, zarządzeń i poleceń Burmistrza Miasta oraz zadań wynikających z wytycznych i zarządzeń instancji szczebla wyższego OC.


3. W zakresie spraw obronnych :

- opracowywanie planów zasadniczych przedsięwzięć w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych na terenie miasta,
- opracowywanie planów i programów szkolenia obronnego, a także organizowanie szkolenia i prowadzenia dokumentacji szkoleniowej,
- opracowanie i uaktualnianie oraz uzgadnianie i przedkładanie do akceptacji Planu Operacyjnego Funkcjonowania Miasta Sochaczew, a także stosownych programów obronnych,
- opracowanie i uaktualnianie Planu przygotowań publicznej i niepublicznej służby zdrowia w Mieście na potrzeby obronne państwa,
- realizowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniem Stanowiska Kierowania Burmistrza Miasta zapewniającego realizację zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej państwa,
- opracowywanie i uaktualnianie projektu Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego na czas wojny oraz projektu Zarządzenia Burmistrza Miasta wprowadzającego ww. Regulamin w życie,
- opracowanie i uaktualnianie dokumentacji Stałego Dyżuru oraz realizowanie zadań Stałego Dyżuru na potrzeby podwyższenia gotowości obronnej państwa,
- opracowywanie i bieżące uaktualnianie dokumentów zapewniających sprawne wykonywanie zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej,
- planowanie i prowadzenie kontroli z zakresu realizacji zadań obronnych.


4. Wykonywanie innych czynności związanych z zakresem zadań Wydziału.

DO GÓRY

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.