Poniedziałek, 22 kwietnia 2024
Imieniny: Kaja, Leon, Łukasz
pochmurno
5°C
Powróć do: Urząd Miejski

Urząd Stanu Cywilnego i Sprawy Obywatelskie (USC/SO)

Kontakt:
Adres: ul. 1 Maja 16, 96-500 Sochaczew

Tel.: 46 8622730, 8622235, 8622275

Fax.: 46 8622602

e-mail: usc@sochaczew.pl

 
Godziny przyjęć:

wtorki, środy, czwartki, piątki od godz. 8.00 do 16.00
poniedziałki od godz. 8.00 do 17.00
w soboty odbywają się uroczystości zawarcia związków małżeńskich według grafiku ustalonego przez Kierownika USC.
 
Kierownik USC/SO - Monika Chudoba, pok. 110, tel. wew. 378 

Z-ca Kierownika USC/SO - Katarzyna Bargieł, pok. 111, wew. 317

Z-ca Kierownika USC/SO - Mariusz Starbała, pok. 114, tel. wew. 418

 
Pracownicy:

Inspektor - Jolanta Maciejewska, pok. 111, tel. wew. 338

Referent - Anna Dymecka, pok. 111, tel. w. 377, e-mail: anna.dymecka@sochaczew.pl

 
Kompetencje i zadania:

1. Przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.

2. Wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

3. Przyjmowanie oświadczeń o:

- wyborze nazwiska, jakie będą nosić małżonkowie i dzieci urodzone z małżeństwa,

- powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,

- uznaniu dziecka,

- nadaniu dziecku nazwiska męża matki,

- zmianie imienia dziecka wpisanego do aktu urodzenia.

4. Sporządzanie aktów: urodzenia, małżeństwa, zgonów, jeżeli zdarzenie nastąpiło w okręgu działania Urzędu Stanu Cywilnego.

5. Przeniesienie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego w drodze transkrypcji.

6. Organizacja uroczystego wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie.

7. Rozstrzyganie w drodze decyzji administracyjnej w sprawie zmiany imienia lub nazwiska.

8. Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą.

9. Dokonywanie wzmianek dodatkowych i przypisków w aktach stanu cywilnego w opraciu o prawomocne orzeczenia sądów, odpisy akt stanu cywilnego oraz inne dokumenty mające wpływ na treść lub ważność akt.

10. Wydawanie zaświadczeń o stanie cywilnym.

11. Uzupełnienie, sprostowanie treści aktu stanu cywilnego.

12. Współdziałanie z innymi Urzędami Stanu Cywilnego i organami ewidencji ludności w zakresie realizacji powierzonych zadań oraz współdziałanie z organami statystycznymi w przedmiocie wykonywania obowiązków sprawozdawczych.

13. Uznanie wyroków rozwodowych uprawnionych organów zagranicznych.

14. Wydawanie wypisów z ksiąg stanu cywilnego.

15. Załatwianie podań obywateli o wydanie wypisów akt.

16. Wydawanie zaświadczeń, poświadczeń o zamierzonym małżeństwie.

17. Konserwacja ksiąg i stała dbałość o ich estetykę.

18. Porządkowanie akt zbiorczych - aktualizacja archiwum.

19. Koordynowanie działań podległego Referatu Spraw Obywatelskich.

20. Wykonywanie innych czynności związanych z zakresem zadań Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich.

Referat Spraw Obywatelskich (USC/SO)

Kierownictwo:

Zastępca Kierownika USC - Mariusz Starbała - pok. nr 114, tel. wew. 418, e-mail: usc@sochaczew.pl

Pracownicy: 

Inspektor – Edyta Proch, pok. 116, tel.w. 318, e-mail: obywatelski@sochaczew.pl

Podinspektor – Dorota Śmiałkowska, pok. 116, tel. w. 318, e-mail: obywatelski@sochaczew.pl, dorota.smialkowska@sochaczew.pl

Podinspektor - Martyna Kaczorowska, pok. 113, tel. w. 348, e-mail: obywatelski@sochaczew.pl, martyna.kaczorowska@sochaczew.pl

Podinspektor - Katarzyna Krawczyk, pok. 113, tel. w. 358, e-mail: katarzyna.krawczyk@sochaczew.pl

 

Kompetencje i zadania: 

Podstawowymi zadaniami Referatu Spraw Obywatelskich, wykonującego zadania zlecone z zakresu administracji rządowej są :

1. Prowadzenie Ewidencji Ludności miasta Sochaczewa,

2. Prowadzenie Rejestru Zamieszkania Cudzoziemców dla miasta Sochaczewa,

3. Prowadzenie postępowań administracyjnych w celu wydania decyzji administracyjnych w przedmiocie zameldowania i wymeldowania,

4. Prowadzenie postępowań administracyjnych w celu wydania decyzji administracyjnych w przedmiocie zameldowania i wymeldowania, stwierdzenia prawidłowości czynności materialnoprawnej zameldowania i wymeldowania,

5. Bieżąca współpraca z PESEL w zakresie elektronicznego systemu ewidencji ludności,

6. Przyjmowanie, realizacja i ewidencja wniosków obywateli w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających tożsamość oraz podejmowanie czynności przygotowawczych w celu wydania decyzji administracyjnych w tym zakresie,

7. Stała aktualizacja rejestru wyborców i wykonywanie zadań związanych z wyborami do Sejmu i Senatu RP, wyborów prezydenckich, wyborów samorządowych oraz dla potrzeb referendum, w tym podejmowanie czynności przygotowawczych w celu wydania decyzji o wpisaniu lub odmowie wpisania do rejestru wyborców osób stale zamieszkałych na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały,

8. Prowadzenie spraw dotyczących przygotowywania oraz przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej,

- przygotowanie wniosków dotyczących osób podlegających wezwaniu przed powiatową komisję lekarską (kwalifikacyjną),
- sporządzanie listy osób podlegających kwalifikacji wojskowej,
- sporządzenie wezwań na komisję kwalifikacyjną,
- prowadzenie wykazu osób o nieuregulowanym stosunku do powszechnego obowiązku obrony,
- ustalanie przyczyn nie zgłoszenia się osób podlegających kwalifikacji wojskowej przed powiatową komisją lekarską (kwalifikacyjną) i w zależności od poczynionych ustaleń, stosowanie środków przymusu administracyjnego,
- prowadzenie rejestru na potrzeby założenia ewidencji wojskowej oraz prowadzenia kwalifikacji wojskowej.
9. Udostępnianie danych ze zbioru danych osobowych na wniosek zainteresowanych podmiotów,

10. Wykonywanie innych czynności związanych z zakresem zadań Wydziału.

DO GÓRY

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.