{index_ob_css}{index_ob_js}
Powróć do: Ochrona środowiska

Przypomnienie o zbliżającym się terminie składania sprawozdań w bazie BDO i wniosków o pomoc de minimis oraz wnoszenia opłat produktowych

Uwaga! Zbliża się termin wniesienia opłaty rocznej za utrzymanie wpisu w Rejestrze BDO dla przedsiębiorców wprowadzających do obrotu pojazdy, produkty, sprzęt, baterie/akumulatory i opakowania!
 
Przypominamy, że termin wnoszenia opłaty rocznej za rok 2024 z tytułu utrzymania wpisu w Rejestrze BDO mija 29 lutego 2024 r.

Opłatę roczną należy wpłacać na rachunek:

39 1240 6292 1111 0010 7776 5054 prowadzony przez Bank PEKAO S.A. I/O Warszawa.


Uwaga! Informacja nie dotyczy m.in. zarejestrowanych jako: wytwórcy odpadów, transportujący, sprzedający odpady, pośredniczący w obrocie odpadami czy przetwarzający odpady.


Sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami za 2023 rok składane są wyłącznie w wersji elektronicznej, za pośrednictwem bazy BDO, w terminie do 15 marca 2024 r., do marszałka województwa mazowieckiego właściwego ze względu na siedzibę firmy.


Wyjątek: Sprawozdania sprzedawców detalicznych i hurtowych składane są zgodnie z miejscem poboru opłaty recyklingowej za torebki foliowe. Jak również sprawozdania sklepów, hurtowni czy jednostek gastronomicznych z zakresu wydawania kubków na napoje i pojemników na żywność zgodnie z lokalizacją placówki (sprawozdanie za rok 2023 bez opłaty konsumenckiej).


Wniosek o pomoc de minimis w postaci pliku pdf lub zip po podpisaniu podpisem elektronicznym na stronie mój.gov.pl należy załączyć do elektronicznego sprawozdania w bazie BDO. Nie przesyłamy już  papierowych wniosków o pomoc de minimis.


Kalkulatory opłatowe i kalkulatory do pomocy de minimis za rok 2023 oraz numery kont dostępne są na stronie mazovia.pl

Logowanie do bazy BDO: https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/

KONTA
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
Bank PEKAO S.A. I/O Warszawa 
 
1.     Do  15 marca 2024 r. wnosimy opłatę produktową ZA OPAKOWANIA za rok 2023 na konto:
 
95 1240 1037 1111 0010 6029 9959
 
2.     Do 31 grudnia 2023 r. wnosimy opłatę na publiczne kampanie edukacyjne ZA OPAKOWANIA za rok 2023 na konto:
 
69 1240 6292 1111 0010 7776 5096
 
3.     Do  31 marca 2024 r. wnosimy opłatę produktową ZA OLEJE I OPONY za rok 2023 na konto:
 
31 1240 1037 1111 0000 0698 8102
 
4.     Do  15 marca 2024 r. wnosimy opłatę produktową, opłatę na publiczne kampanie edukacyjne i opłatę depozytową ZA BATERIE I AKUMULATORY za rok 2023 na konto:
 
96 1240 1037 1111 0010 3123 5928
 
5.     Do 15 marca 2024 r. wnosimy opłatę produktową ZA ZUŻYTY SPRZĘT SEIE za rok 2023 na konto:
 
16 1240 6292 1111 0010 7147 9577
 
6.     Do 15 marca 2024 r. wnosimy opłatę za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji za rok 2023 na konto:
 
83 1240 6292 1111 0010 7147 9535
 
„Uwaga! 31 marca 2024 r. upływa termin płatności opłat za korzystanie ze środowiska”
  Do 31 marca 2024 r. należy:
przedłożyć marszałkowi województwa wykaz informacji o korzystaniu ze środowiska zawierający naliczenia opłat za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, za wydane uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych i składowanie odpadów za rok 2023
wnieść opłatę za korzystanie ze środowiska za rok 2023 w przypadku, gdy wysokość rocznej opłaty za dany rodzaj korzystania ze środowiska przekracza 800 zł, 
na rachunek bankowy:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
Bank PEKAO S.A. I/O Warszawa
49 1240 1037 1111 0000 0692 3855


UWAGA! Na rok 2023 obowiązują nowe stawki opłat.


Więcej informacji można znaleźć na stronie https://mazovia.pl/ w zakładce Załatw sprawę – E-usługi - E-usługi udostępniane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie - w karcie usług opłaty środowiskowe w punkcie 6.05 Opłaty za korzystanie ze środowiska.